Barvy a tvary v mandale

Zveřejněno 28. 5. 2011 v kategorii O mandalách

V mandale se potkávají barvy a tvary, které vytvářejí harmonický celek a zároveň nesou svůj vlastní význam.

To jaké barvy a tvary v mandale použijeme, o nás může mnohé vypovídat. Jedním ze způsobů jak mandalám porozumět je studium literatury o barvách a tvarech. Jelikož je však význam barev i tvarů dán v neposlední řadě osobní zkušeností každého jednotlivce, nelze obecné výklady považovat za dogmaticky platné pro každého z nás.  Proto Vám nabízím několik cvičení na nalezení osobního významu barev a tvarů.
Pffaf ve své knize radí: „Rozhlížejte se jednou vědomě po celý všední den po barvách (můžete se zaměřit na tvary), s nimiž se setkáváte a uvědomte si, jaký mají význam.“ Ten vždy obsahuje jak pozitivní, tak negativní aspekty. Podobné cvičení lze udělat i s barevnými papíry.

Nabízím také krátké meditativní cvičení na zjištění významu barev: „Pohodlně se posaďte. Tak jak jste, zavřete si oči, uvědomte si dotek s podložkou, se židlí a ještě si můžete celé své sezení upravit, aby bylo opravdu pohodlné a příjemné. Uvědomte si, jak máte nohy, ruce, hlavu, svým vnitřním zrakem si prohlédněte ještě jednou celou svou sedící postavu a před svým vnitřním zrakem si představte barvu žlutou / oranžovou / červenou / modrou / fialovou... a počkejte jaký se v těle objeví pocit a co vás k ní napadne. Vše si zaznamenejte.“ Toto cvičení můžete použít i pro bod, kruh, čtverec, trojúhelník či spirálu.

Svoje poznatky můžete sdílet prostřednictvím formulářů pro barvu a tvar. Výsledky společného pátrání po významu barev a tvarů budu uveřejňovat na stránkách v sekci o mandalách.

Mandaly