Co nabízí arteterapie

Zveřejněno 22. 5. 2013 v kategorii O centru a kurzech

Arteterapie je jednou z možností jak získat nový pohled na náš život a zlepšit jeho kvalitu.

"arte" z latinského nadání, řemeslná profese, umění

"therapeia" z řeckého léčba, léčení

Výtvarná nevzdělanost je přitom vlastně výhodou, protože kdo není školený v tom, jak má co nakreslit, je veden svým vnitřním světem a svými pocity. Náš život se pak při tvoření začíná objevovat na papíře (nebo v hlíně). Pokud víme jak co udělat, "aby to vypadalo", je tento proces poněkud omezen. Výdy můžeme během tvorby sledovat řadu věcí a jevů, které bychom si jinak těžko uvědomovali. Na vlastní oči vidíme, jak vnímáme a prožíváme svůj svět. Spolu s terapeutem se pak díváme na totéž a můžeme sdílet své postřehy.

Pokud si pouze povídáme, tvoří si terapeut na základě svých zkušeností ve své mysli svůj vlastní obraz. Pokud ale mluvíme nad obrazem, vidíme oba totéž, i když z jiného úhlu pohledu. Ten je na terapii tím cenným, co mnohdy posouvá terapii vpřed. Výhodou je pak práce ve skupině neboť víc hlav víc ví.

Arteterapie umožňuje nejen vyjádřit své pocity nedestruktivní formou, změnit úhel pohledu, ale také umožňuje změnit na papíře to, co mi nevyhovuje. Co to udělá když... V běžném životě je toto mnohdy velmi ohrožující, ale papír snese všechno. Pojďme společně experimentovat.