Získejte vždy aktuální informace o akcích

ať už vám nikdy nic neunikne!

Chci bonus navíc

mandalu zdarma e-mailem a info ze světa mandal

Dramaterapie aneb Jak si hrát a přitom růst

Zveřejněno 13. 11. 2014 v kategorii Techniky psychoterapie

Oblast dramaterapie mě fascinuje svojí různorodostí a prostorem, který lze rozličně činorodě využít k prospěchu a dobru. Někdy mi připadá, že je na světě příliš mnoho konfliktů, nedorozumění, negativ a tragédií, proto se snažím, aby mé lekce byly příspěvkem k dobru, pozitivnu a byly zdrojem proživotní energie.

Oblast dramaterapie mě fascinuje svojí různorodostí a prostorem, který lze rozličně činorodě využít k prospěchu a dobru. Někdy mi připadá, že je na světě příliš mnoho konfliktů, nedorozumění, negativ a tragédií, proto se snažím, aby mé lekce byly příspěvkem k dobru, pozitivnu a byly zdrojem proživotní energie.

Dramaterapii vidím jako nevšední formu a kombinaci relaxace, zábavy a sebepoznání. Podporuje a umožňuje rozvoj člověka a jeho dovedností. Prostřednictvím dramaterapie je možné si také třebavyzkoušet, nacvičit či prohlédnout vlastní sebeprezentaci, pojetí sebe sama a osobní fungování ve skupině. Za velké plus dramaterapie považuji to, že je místem pro hraní (si). V bezpečném prostředí můžemeimprovizovat, zkoušet, měnit, opakovat či vrátit se do dětství a hrát si.

Při vedení svých lekcí se, kromě všeho výše uvedeného, snažím poskytovat prostor pro odreagování a odpočinek skrze hraní a smích.

Na závěr připojuji definici:

Dramaterapie je aktivitou vycházející ze spojení divadelních a dramatických prvků a skupinové práce za účelem personálně-sociálního růstu, integrace osobnosti, rozvoje tvořivosti, zlepšení komunikace, improvizace, kooperace, exprese, vnímavosti, spontaneity.

Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Dramaterapie prostřednictvím divadelních prvků umožňuje rozšiřování náhledů a nalézání řešení.