Získejte vždy aktuální informace o akcích

ať už vám nikdy nic neunikne!

Chci bonus navíc

mandalu zdarma e-mailem a info ze světa mandal

Internetový portál Lidé mezi lidmi

Zveřejněno 19. 6. 2012 v kategorii Z našich výstav a akcí

Webový portál Lidé mezi lidmi otevírá prostor pro lidi s handicapem, pro jejich realizaci, sdílení osudů a zkušeností. Zveřejněním článků, blogů či uměleckých děl mohou ostatním sdělit své pocity a podělit se o své zážitky.

(tisková zpráva)

V České republice žije přibližně milión lidí se zdravotním postižením. Patří mezi ně například děti s autismem, mladí lidé po úrazu, dlouhodobě nemocní středního věku i senioři, u nichž s léty přibývají zdravotní problémy a zvyšuje se závislost na pomoci jiných lidí.

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi, jehož provoz byl zahájen na jaře 2012, provozuje občanské sdružení Dobré místo, které je partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“

Nejzajímavější příběhy lidí, kteří úspěšně překonali obtíže spojené s nemocí a často se ještě sami angažují v pomoci druhým, jsou vyzdviženy v rubrice nazvané VIP. V sekci Art brut jsou umělecká díla, která vytvářejí lidé se zdravotně-sociálními problémy. Jejich způsob vyjádření zachycený ve vizuální podobě je intenzivnější a mnohdy naléhavější, než u zdravých lidí. Sekce Dílna obsahuje texty psané v próze i ve verších. Zajímavé úvahy a články najdeme i v sekci Blog.

Rubrika Představujeme je věnována také institucím a organizacím z celé České republiky, které poskytují znevýhodněným občanům pomoc v nejrůznějších sférách. Víte čím se zabývají APLA nebo Podané ruce? To vše a mnohem více se dočtete naportálu Lidé mezi lidmi.