Rituál v našem životě

Zveřejněno 21. 8. 2013 v kategorii K zamyšlení, Techniky psychoterapie

Přechodové rituály umožňují oddělit jednotlivé prostory, životní fáze, to čemu se věnujeme a kde se pohybujeme.Pojďme se podívat co jsou a jak je použít.

Často se setkávám s názorem, že pokud se dva mají rádi, papír přece nepotřebují. Důvěřují si a nepotřebují se někde podepisovat a mít na sebe smlouvu. Těžko se mi vysvětluje, že o ten papír opravdu nejde (je to "pouze" právní věc). Svatba je především rituál.  

Ve své praxi se setkávám s klientkami a klienty, kteří jsou v těžké životní situaci. Ta často zahrnuje i rozchod nebo ztrátu partnera. V takové situaci radím, aby si pro lepší zvládnutí přechodu ze stavu zadaný do stavu "opuštěný" udělali rozchodový rituál.

Jsou i další životní etapy, které je vhodné oddělit přechodovým rituálem. Může to být ukončení školy, odchod ze zaměstnání, získání nové pracovní pozice, přechod z jednoho roku do jiného nebo vstup a výstup z "kouzelného prostoru" terapie. Právě posledně jmenované ritualizované přechody jsou v terapiích často podceňovány. Při práci s klienty jsou však velmi důležité, zejména např. v rodinných konstelacích se však většinou omezují na pouhý pokyn "vytřes se".

K čemu to je?

Přechodové rituály umožňují oddělit jednotlivé prostory, životní fáze, to čemu se věnujeme a kde se pohybujeme. Pomáhají nám se naladit, ale také začlenit. Pokud jsou podceňovány, můžeme se setkat s lidmi, kteří si něco „odnáší“, je jim „divně“ nebo dokonce neví „kde jsou“.

Jak na rituál v běžném životě

Při sestavování každého rituálu vždy dbejte na to, aby pro vás měl smyl (i svatbu si sestavte si tak, aby pro vás byla smysluplná). Vlastní rituál nemusí být složitý. Stačí, aby měl tři fáze. 

  1. reflektování současného stavu (případně minulosti)
  2. vlastní rituální čin (může být i jen vědomý krok)
  3. uvědomění si nového stavu, případně jeho pojmenování 

Pokud chcete, můžete si udělat rituál pro příchod a odchod z práce, pro čas, kdy se chcete věnovat sobě nebo dětem (a nic vás nebude po vymezenou dobu rušit). Pomůže vám to být více přítomný v tom, co děláte, oddělit jednotlivé časoprostory a mít menší pocit zahlcení...

Při přechodovém rituálu je nejdůležitější vědomý přechod z jedné části života do druhé. 

Více o rituálech

Přechodové životní rituály (ReGeNeRaCe, přirozená cesta ke zdraví a poznání, březen 2013)