Svatební rituál

Zveřejněno 11. 11. 2014 v kategorii Techniky psychoterapie

Svatba je především obřadem. Je to rituál vstupu do společného života, rituál založení nové rodiny. Úřední papír při tom vymezuje "pouze" právní náležitosti a zajišťuje rodinu i s dětmi, zejména v případě nepříjemných událostí.

Rituály jsou v našem životě velmi důležité. Ve velkém jsou pak stále využívány zejména „přechodové rituály“, které jsou používány jako mezníky v lidském životě (svatba, křtiny, promoce). Tyto rituály pomáhají jednotlivcům nejen s „přechodem“, ale také s bezpečným začleněním se do společenství. Jejich význam však bývá podceňován. Mladí lidé žijí bez oddání, protože papír nepotřebují, a řada lidí se po rozvodu cítí stále vázaná na svého bývalého partnera. Řešením takovéto situace je pak sestavení rozchodového rituálu.

Vytvořte si svůj vlastní rituál!

Svatba je především obřadem. Je to rituál vstupu do společného života, rituál založení nové rodiny. Úřední papír při tom vymezuje "pouze" právní náležitosti a zajišťuje rodinu i s dětmi, zejména v případě nepříjemných událostí. Jelikož rituál odhaluje hodnoty na jejich nejhlubší úrovni a člověk v rituálu vyjadřuje svoje nejdůležitější pohnutky, rituál je transformačním prvkem. Aby měl svatební rituál tento potenciál, je důležité, aby se s jeho průběhem ztotožnili všichni zúčastnění a aby obsahoval vše pro ně důležité. Vymezte si proto dostatek času a najděte takovou formu rituálu, která pro vás bude smysluplná.

Uvědomíme-li si tradiční kroky a situace svatebního dne, obsahují mnoho tzv. sociálních podpor.  Schází se široké společenství nejbližších osob, dávají mladému páru dary, prožívají společně s nimi jejich  symbolické opuštění domova, stvrzují svou přítomností závažnost vzájemného manželského slibu, mnoha drobnými zvyky humorně uvádějí dvojici do jiných sociálních rolí a  vztahů – zametání střepů pro štěstí je zároveň symbolem dělení povinností při úklidu, vzájemné krmení polévkou je symbolem vzájemného pečování a dávání druhému ze „svého“… (Doc. PhDr. Lenka Šulová,CSc.)