Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Kateřina Vidimská Už u nás nepracuje

Zkušená lektorka pracující s emoční inteligencí, koučka a lektorka osobního rozvoje.

777 616 876

Po absolvování VŠ jsem začala učit na střední škole. Studenti jsou pro mě velkou inspirací i výzvou. Jako učitelka jsem si postupem času začala všímat, že studenti potřebují více než informace a znalosti v daném oboru, mnohem víc osobní přístup, důvěru, lásku.

Potřebují pocítit, že mají pro druhé hodnotu už takoví, jací jsou. Hledají podporu, pochopení, možnost důvěřovat, otevřeně se ptát a sdílet vše co se týká jejich života. Smyslem vzdělání nejsou jenom znalosti, ale dle mého názoru i tvorba charakteru každého z nás. Uvědomila jsem si, že jako „učitelka“ tu nejsem jen proto, abych mentorovala, ale především proto, abych umožnila studentům objevit je samé, pomohla jim najít cestu k lidskosti a radosti z vlastního života.

Tak jako správný učitel jsem začala hledat. Absolvovala jsem spoustu různých kurzů, seminářů týkajících se pozitivního myšlení, komunikace, osobního růstu, rodinných konstelací apod. Až mě oslovila nabídka Evy Velechovské, která je specialistkou v oboru emoční inteligence. Začala jsem u ní studovat rekvalifikační kurz „Lektor osobního rozvoje“.

Zde jsem se poprvé setkala s emoční inteligencí, která mě plně uchvátila a pomohla mi v mnohých mých životních peripetiích. Pomohla mi začít žít svůj život plně a vědomě s veškerou osobní odpovědností za něj.

Mým snem je předat tyto informace dál, mezi studenty i jejich rodiče, přátele. A to proto, že tady vidím možnost vzít život do svých rukou a žít krásný a naplněný život obohacující nás osobně i naše okolí.

Zažívám velkou radost, když vidím, že mnou předané informace pomohli otevřít bránu k větší radosti ze života mým studentům, posluchačům mých seminářů, přátel. Je krásné růst spolu. Mnoho věcí jsem se naučila právě od studentů a za to jim patří veliké poděkování.

Je tu doba kdy se můžeme učit spolu, mluvit spolu a rozvíjet se spolu.  A proto se těším na setkání s Vámi.

Kateřina Vidimská u nás teď nic nevede. Věříme, že si vyberete něco z našich aktuálních kurzů.