Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Miroslava Horáková

Jsem lektorka poskytující lidem kompas pro orientaci v jejich životě. Rovněž je doprovázím v oblasti osobního rozvoje.

miroslava@centrum-mandala.cz — 605 807 432 — www.mirkahorakova.cz

Vystudovala jsem psychologii a několik let se věnovala oblasti psychologie práce a dopravy. Po skončení rodičovské dovolené jsem otevřela vlastní praxi, v níž propojuji své vzdělání, znalosti a zkušenosti týkající se osobního rozvoje. Ve své práci stavím na tom, co jsem se ve svém životě naučila a o čem jsem zjistila, že funguje a pomáhá. Lidé se na mě obracejí např. s tématy týkajícími se vztahů, emocí, prožívání, sebelásky, sebehodnoty, sebepoznání, prožívání stresu, rozhodování nebo kvality jejich života. Často používám numerologii a poradenský přístup (formou rozhovoru), pro zpracování hlubších problémů u svých klientů uplatňuji kineziologii One Brain, práci v hladině alfa a další terapeutické postupy.

Co všechno dělám

  • Individuální poradenská a terapeutická sezení
  • Kineziologie One Brain
  • Numerologické rozbory a konzultace
  • Semináře numerologie a osobního rozvoje

Moje kvalifikace

  • Psychologie na FF MU Brno a na TU Dresden
  • Semináře psychologie písma
  • Kineziologie One Brain I-V stupeň
  • Léčení vnitřního dítěte u Tamary Melissy
  • Semináře meditací a vědomé tvorby života
  • Úvod do satiterapie a bodyterapie

Zde se můžete s tímto lektorem aktuálně potkat

numerologie

Workshop "Harmonizace vztahů"

Kurz probíhá vždy, když je Pondělí 3. 2. 2020 (17:00 - 18:30), 580Kč workshop numerologie

Když se naučíte rozumět číslům, porozumíte sobě, svým blízkým a zákonitostem života.
Kurzem vás provede host Miroslava Horáková

Více info a přihlášky
numerologie

Workshop "Harmonizace vztahů"

Kurz probíhá vždy, když je pondělí 21. 10. - 6. 4. 2020 (17:00 - 18:30), 580Kč workshop numerologie

Když se naučíte rozumět číslům, porozumíte sobě, svým blízkým a zákonitostem života.
Kurzem vás provede host Miroslava Horáková

Více info a přihlášky
numerologie

Workshop "Harmonizace vztahů"

Kurz probíhá vždy, když je Pondělí 6. 4. 2020 (17:00 - 18:30), 580Kč workshop numerologie

Když se naučíte rozumět číslům, porozumíte sobě, svým blízkým a zákonitostem života.
Kurzem vás provede host Miroslava Horáková

Více info a přihlášky

E-book našeho lektora