Arteterapie

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková, zveřejněno 13. 11. 2014

Arteterapie využívá umění k léčení. Nemusíte ale být přímo nemocní. Pokud tedy rádi tvoříte a chcete toho využít pro vylepšení svého světa, přijďte a zkuste to!

Co že to ta arteterapie vlasně je a jak funguje? Pojďme se na ni podívat trochu teoreticky a když se vám to bude zamlouvat, tak se do ní přijďte ponořit k nám do centra ryze prakticky...

arte" z latinského nadání, řemeslná profese, umění

"therapeia" z řeckého léčba, léčení

Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit, tedy představuje využití umění jako nástroje k léčení. Můžeme také říci, že je to léčba založená na tvůrčích aktivitách, kterými může být kresba, práce s textem, hudba nebo divadlo. Příbuzným a velmi blízkým oborem je artefiletika, která nabízí prostor pro sebepoznání a seberozvoj prostřednictvím výtvarné tvorby, avšak jejím cílem není terapie. Hranice mezi oběma obory je však velmi tenká a je v rukou terapeuta."

Co je arteterapie

Jelikož arteterapie jako taková nemá vlastní vyhraněný přístup, je snadno aplikovatelná do různých psychoterapeutických směrů. Tím poskytuje širokou škálu využití a je jednou z možností, jak vidět svět z různých úhlů pohledu.

Arteterapie může probíhat

Arteterapie využívá

  • tvorbu jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.

  • příběh (pohádkový nebo snový), který je metaforou našeho života – vždy když o někom nebo o něčem mluvíme, mluvíme o sobě a svém vnímání světa

  • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii

  • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

K čemu arteterapie slouží

Pokud se cítíme špatně, nepomohou nám logické argumenty, protože ty neovlivňují naše pocity. Arteterapie však vychází z pocitů a emocí. Je založena na prožitku a proto může být úspěšně použita zejména pro změnu vnitřního prožívání a k léčbě somatických nemocí, které vznikají při zvýšeném napětí v těle. Při stresových situací, které jsou způsobeny frustrací, dochází k tělesnému napětí a stažení a tím ke špatnému prokrvení stažených částí těla. Pokud tento stav trvá příliš dlouho, dochází vlivem nedostatečného prokrvení k poruchám a následně k vývoji onemocnění. Při arteterapii dochází pomocí tvoření k postupnému uvolňování emocí a pocitů a tím i k odeznění tělesného napětí. Dochází tak k navození přirozené rovnováhy a celkovému zdraví. U žen toto uvolnění může vést ke snazšímu otěhotnění, dochází k uvolnění zatuhlých krčních a zádových svalů, které mnohdy způsobují pohybové problémy a bolesti hlavy.

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině. Stejně jako psychoterapie, nabízí možnost přejít z vnitřního dialogu do dialogu vnějšího (ať již s terapeutem nebo se skupinou) a tím získat odstup.Každý, kdo se cítí špatně vede samomluvu, která však ve většině případů nepomáhá. Mnohdy naopak vede ke zhoršení stavu. Skupinová arteterapie navíc umožňuje sdílení osobních témat s ostatními, což je úlevné samo o sobě. Díky tomu, že každý vidíme svět ze své vlastní perspektivy na základě svých životních zkušeností, je sdílení různých pohledů na svět obohacující a pomáhá to k nalezení nejlepšího možného řešení.

Arteterapie využívá toho, že to, co se děje kolem nás, je odrazem toho, co se děje v nás, a naopak. Arteterapie ale umožňuje vyzkoušet si změnu a vidět její výsledek na vlastní oči.

Pojďme si srovnat vnitřní svět, abychom tvořili realitu takovou jakou chceme.

Literatura

  • Základy arteterapie, Jaroslava Šikcová-Fabrici, Portál, 2002
  • Obrazy z nevědomí, práce v arteterapeutickém ateliéru, Kamila Ženatá, Portál, 2005
  • Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, Marie Lhotová, Scienta, 2010
Přijďte to zažít

Autor článku

arteateliér - hotové obrázky medaile

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Podobné články

Nový ročník Mandala dětem je tu

S velkou radostí, odhodláním a pokorou vyhlašujeme 11. ročník Mandala dětem. Je před námi nová etapa, kdy se budeme snažit pomoci co nejvíce dětem, které naší pomoc opravdu potřebují.

Číst dál
Tvoření mandal

Jsme tu díky vám!

Je to pro nás takový malý svátek. Každý rok se těšíme, až budeme moci otevřít naše pomyslné brány širokému okolí. Nejinak tomu bude i letos.

Číst dál