Arteterapie

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková, zveřejněno 13. 11. 2014

Arteterapie využívá umění k léčení. Nemusíte ale být přímo nemocní. Pokud tedy rádi tvoříte a chcete toho využít pro vylepšení svého světa, přijďte a zkuste to!

Co že to ta arteterapie vlasně je a jak funguje? Pojďme se na ni podívat trochu teoreticky a když se vám to bude zamlouvat, tak se do ní přijďte ponořit k nám do centra ryze prakticky...

arte" z latinského nadání, řemeslná profese, umění

"therapeia" z řeckého léčba, léčení

Arteterapie je léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit, tedy představuje využití umění jako nástroje k léčení. Můžeme také říci, že je to léčba založená na tvůrčích aktivitách, kterými může být kresba, práce s textem, hudba nebo divadlo. Příbuzným a velmi blízkým oborem je artefiletika, která nabízí prostor pro sebepoznání a seberozvoj prostřednictvím výtvarné tvorby, avšak jejím cílem není terapie. Hranice mezi oběma obory je však velmi tenká a je v rukou terapeuta."

Co je arteterapie

Jelikož arteterapie jako taková nemá vlastní vyhraněný přístup, je snadno aplikovatelná do různých psychoterapeutických směrů. Tím poskytuje širokou škálu využití a je jednou z možností, jak vidět svět z různých úhlů pohledu.

Arteterapie může probíhat

Arteterapie využívá

  • tvorbu jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.

  • příběh (pohádkový nebo snový), který je metaforou našeho života – vždy když o někom nebo o něčem mluvíme, mluvíme o sobě a svém vnímání světa

  • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii

  • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

K čemu arteterapie slouží

Pokud se cítíme špatně, nepomohou nám logické argumenty, protože ty neovlivňují naše pocity. Arteterapie však vychází z pocitů a emocí. Je založena na prožitku a proto může být úspěšně použita zejména pro změnu vnitřního prožívání a k léčbě somatických nemocí, které vznikají při zvýšeném napětí v těle. Při stresových situací, které jsou způsobeny frustrací, dochází k tělesnému napětí a stažení a tím ke špatnému prokrvení stažených částí těla. Pokud tento stav trvá příliš dlouho, dochází vlivem nedostatečného prokrvení k poruchám a následně k vývoji onemocnění. Při arteterapii dochází pomocí tvoření k postupnému uvolňování emocí a pocitů a tím i k odeznění tělesného napětí. Dochází tak k navození přirozené rovnováhy a celkovému zdraví. U žen toto uvolnění může vést ke snazšímu otěhotnění, dochází k uvolnění zatuhlých krčních a zádových svalů, které mnohdy způsobují pohybové problémy a bolesti hlavy.

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině. Stejně jako psychoterapie, nabízí možnost přejít z vnitřního dialogu do dialogu vnějšího (ať již s terapeutem nebo se skupinou) a tím získat odstup.Každý, kdo se cítí špatně vede samomluvu, která však ve většině případů nepomáhá. Mnohdy naopak vede ke zhoršení stavu. Skupinová arteterapie navíc umožňuje sdílení osobních témat s ostatními, což je úlevné samo o sobě. Díky tomu, že každý vidíme svět ze své vlastní perspektivy na základě svých životních zkušeností, je sdílení různých pohledů na svět obohacující a pomáhá to k nalezení nejlepšího možného řešení.

Arteterapie využívá toho, že to, co se děje kolem nás, je odrazem toho, co se děje v nás, a naopak. Arteterapie ale umožňuje vyzkoušet si změnu a vidět její výsledek na vlastní oči.

Pojďme si srovnat vnitřní svět, abychom tvořili realitu takovou jakou chceme.

Literatura

  • Základy arteterapie, Jaroslava Šikcová-Fabrici, Portál, 2002
  • Obrazy z nevědomí, práce v arteterapeutickém ateliéru, Kamila Ženatá, Portál, 2005
  • Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, Marie Lhotová, Scienta, 2010
Přijďte to zažít

Autor článku

arteateliér - hotové obrázky medaile

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Podobné články

Podporujeme, zachraňujeme, zlepšujeme svět pro další generace

Centrum Mandala má nemalou misi - zachránit svět. To se může zdát stejně nemožné, jako sníst mamuta. Všichni ale víme, že když mamuta rozporcujete a jíte jednotlivé porce, možné to je. A tak jsme si i my naši misi rozdělili na menší a zvládnutelné části.

Číst dál
Vánoční mix

Vánoční MIX

Vánoční stromeček uprostřed pokoje. Vůně jehličí a cukroví. Rozbalují se dárky. Ten od vás překvapí, potěší a nadchne zároveň. "To jsi malovala sama?" ptá se nevěřícně babička. "Ano, jen pro tebe."

Číst dál