Arteterapie není jen pro nemocné

zveřejněno 21. 1. 2012

Výstava nazvaná Barvy pro duši potrvá měsíc a představuje arteterapii široké veřejnosti. Pokud máte zájem o zapůjčení výstavy do vašeho města, napište nám!

(tisková zpráva)

V sobotu 21. 1. 2012 v 15:00 se uskutečnila vernisáž obrazů vzniklých během dvouletého systematického arteterapeutického výcviku, který probíhal v Hradci Králové v letech 2009 - 2011 pod vedením PhDr. Mariany Bažantové, Ph.D. a Mgr. Jana Bažanta. Výstava nazvaná Barvy pro duši potrvá měsíc a představuje arteterapii široké veřejnosti. Výstava zahrnuje 23 obrazů formátu A3 a popis výstavy.

Arteterapie, neboli léčba výtvarným uměním, zahrnuje postupy zaměřené na odkrývání příčin a léčbu problematických jevů a symptomů. Pomáhá v léčbě např. úzkostných poruch, poruch chování, akutních reakcí na stres, posttraumatického syndromu. Arteterapie však nemusí být pouze prostředkem léčby nemoci, ale jako tzv. artefiletika se stává také nástrojem sebeobjevování a osobního rozvoje. Pojem artefiletika však není příliš známý.

Artefiletika se zaměřuje na zdravé jádro jedince a podporuje skrze prožitek jeho autosanační schopnost, napomáhá sebepřijetí, seberealizaci a osobnostnímu seberozvoji prostřednictvím tvorby a exprese. Zpracovávaná témata jsou často např. téma důvěry a bezpečí, hledání vlastní životní cesty, odpovědnosti za vlastní rozhodování,“ vysvětluje Mariana Bažantová, vedoucí dvouletého systematického vzdělávacího programu v artefiletice a arteterapii, která je patronkou výstavy. Výstavu Barvy pro duši připravily dvě absolventky jejího odborného výcviku.

Zuzana Řezáčová Lukášková a Petra Šamalíková si zvolily přiblížení jejich oboru veřejnosti jako společnou závěrečnou práci svého arteterapeutického vzdělání. „Výstava je obhajobou a ukázkou způsobu práce jak arteterapie a artefiletika fungují v praxi,“ vysvětluje jedna z organizátorek Zuzana Řezáčová Lukášková – jednatelka občanského sdružení Centrum Mandala o.s, které převzalo nad výstavou záštitu. Centrum se dlouhodobě zaměřuje na využívání arteterapeutických a artefiletických postupů pro širokou veřejnost. Nabízí Arteterapeutický ateliér, kurzy Cesta mandaly nebo Čakry v artefiletice.

Radka Zábojová, která pomáhala s technickým zajištěním výstavy dodává: „Arteterapie není vhodná jen pro psychicky nemocné. Chceme ukázat, že to není žádná magie nebo jenom samotná tvorba psychicky nemocných, ale může být přínosem i pro duševně zdravé. Proto jsou podstatnou částí výstavy komentáře autorů k jednotlivým dílům.“

Součástí vernisáže výstavy v Zahrada Café Therapy na Údolní ulici v Brně bylo kytarové hudební vystoupení Lukáše Mayera a malé občerstvení. Byla tak zahájena putovní výstava, která bude v Brně  k vidění do konce měsíce února. Následovat bude Hradec Králové a další města. Pokud máte zájem o zapůjčení výstavy do vašeho města, napište nám na mandaly@centrum.cz


Některé fotografie převzaty z: http://keltoman.rajce.idnes.cz/Vernisaz_k_vystave_obrazu_Barvy_pro_dusi/

Více také v Brněnském deníku.

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál