Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Cesta k vnitřní spokojenosti a klidu

Autor: Lenka Rogožanová, zveřejněno 30. 5. 2016

Podle mě je smyslem života projít ho se všemi jeho zkouškami jako je tomu ve škole, a to s co nejlepším prospěchem. Protože pokud se nám daří zvládat úspěšně veškeré „učivo nám dané na míru“, pak postupujeme přirozeně do vyššího ročníku. Pokud ne, zažíváme utrpení z opakování zkoušek a případného propadnutí se do téhož ročníku (a komu by se chtělo chodit znovu do stejné třídy).

 • Cítíte se být vnitřně spokojená/ý?
 • Co vás činí šťastnou/šťastným?
 • Co tento vnitřní pocit narušuje?
 • Potřebujete k získání tohoto pocitu více okolností vnějších nebo vnitřních? A jaké okolnosti to jsou?
 • Má váš život nějaký hlubší smysl? A kde vidíte smysl svého života?
 

Co pomáhá při životních lekcích

 • Hlubší sebepoznání (pochopení, do které z vývojových tříd patříme – bude popsáno níže, rozbor rukopisu, kresebné a asociační testy a další metody z oblasti diagnostiky osobnosti a psychoterapie).
 • Celoživotní vzdělávání a sebevzdělávání.
 • Převzetí zodpovědnosti za svůj život (péče o tělo a duši jako prevence psychosomatických onemocnění).
 • Pochopení zákonitostí vesmíru, postupné splývání s jeho Jednotou.
 • Uvědomování si svých myšlenek, které mají velkou sílu (je to také druh energie podobně jako hmota). A ty negativní nejsou neškodné.
 • Brzdou na cestě naší duše jsou i strachy, a proto je třeba postupně je propouštět ze svého vědomí. Jsou to stejně jen iluze, ale jejich energie působí destruktivně. 
 

Neexistuje žádný důvod mít z čehokoli strach

Postupně zjistíme, že co nás kdysi vyvádělo z míry, dnes se nás už nemůže dotknout. Věda již potvrdila, že jsme jediným Vědomím. Fyzik, vědec Nassim Haramein – debaty s ním jsou ke shlédnutí i na YouTube, říká: "Vesmír je holografický a je propojený. Je Jeden. Mozek a biologické entity jsou na toto jednotné pole naladěné. Mozek a tělo nejsou zdrojem vědomí, ale jsou jako „anténa“, která je naladěná na informační pole na určité jedinečné frekvenci. Jsme rozdílní, proto stahujeme určitou informaci a následně pomocí interpretace a činů ji vracíme zpět. Vesmír vytváří entitu, která si uvědomuje sebe sama. Dává to pocit Jednoty a propojení se zbytkem Vesmíru. To, co považujeme za spiritualitu, ezoteriku, je fyzikou, kterou zatím nechápeme. Jsme ve skutečnosti neuvěřitelné bytosti. Každý atom a proton v našem těle má neskutečné množství informací a my máme schopnost tuto informaci získat, když obrátíme pozornost do svého nitra, do svého středu."
 
Že je třeba začít pohlížet na vše holisticky, tedy celostně, na to upozorňují už i mnozí naši lékaři a vědci. Stavu vnitřní spokojenosti a radosti ze života lze dosáhnout také pochopením, ve které vývojové třídě se moje duše nachází. Před Stvořitelem jsme si všichni rovni, avšak mezi sebou navzájem nikoli. Tak jako ve škole, kde žáček první třídy základní školy nemůže ještě znát učivo druhého stupně a musí projít jednotlivými třídami a složit příslušné zkoušky, tak i naše duše jsou v různých „třídách“ života. Některé jsou teprve na prvním stupni základní školy, jiné už studují na střední škole a některé třeba dokončily vysokoškolské vzdělání.
 

Vývojových stupňů neboli tříd je na Zemi sedm

1. Pracovník – do tohoto stupně patří zhruba 97 procent obyvatel Země. Jsou to lidé, jejichž  duše se teprve začíná formovat, proto jsou zaměřeni především na rozvoj těla. Musí hodně fyzicky pracovat, a tím získávají zkušenosti a dovednosti. Ve všem se spoléhají na stát,  jsou vždy zaměstnanci někoho, ať ve sféře státní nebo soukromé.
 
2. Byznysmen (obchodník) – lidé v této vývojové fázi už získali dostatečné vědomosti a zkušenosti a berou zodpovědnost za svůj život do svých rukou, proto podnikají. Jejich úkolem je naučit se komunikovat. Jsou zaměřeni na zisk, kterému podřizují vše ostatní.
 
3. Bojovník – sem patří lidé, kteří vládnou a ovládají (od politiků po bankéře). Jejich hlavním cílem je získat moc. Jsou ctižádostiví a cílevědomí. 
 
Na Zemi je zastoupeno v prvních třech třídách 99,9 procet obyvatel.
 
4. Mudrc – od této vývojové úrovně už člověk soustřeďuje pozornost na svůj duchovní růst. Jeho duše je na takové úrovni, že morálku má už vrozenou. Takový člověk již více dává než bere (na rozdíl od předchozích třech tříd, které více berou než dávají).
 
5. Léčitel – na Zemi je těchto lidí jen něco okolo 1 až 2 tisíc.
 
6. Alchymista – nejvzácnější zastoupení – pouze kolem 100 lidí.
 
7. Demiurg (spojovník mezi Stvořitelem a člověkem, zatím je znám jen Ježíš Kristus).
 
Vždy platí, že není žádná třída lepší nebo horší, protože se jedná o vývoj duše (nelze přece říct, že vysokoškolský student je lepší než žák prvního stupně základní školy). Dále by mělo platit, že vždy vyšší třída pečuje o třídu nižší, která na ni pracuje. V současné době tomu však stále ještě tak není.
 
Pokud člověk neví, ve které z tříd se nachází, nemůže ani znát své životní úkoly. Důležité je vždy to, jak člověk žije, ne co si o sobě myslí. Aby člověk pochopil, kde se právě nachází, jsou jednotlivé třídy podrobně popsány (způsob oblékání, stravování, zájmy apod.). Tuto nauku přinesla do naší země paní Ilmira Vítková, která je původem z Uzbekistánu a zabývá se dlouhodobě lidskou psychikou. Pokud bude mít někdo zájem proniknout hlouběji do tohoto tématu, může být uspořádána přednáška nebo seminář.

Autor článku

Lenka Rogožanová

Lektorka meditací, relaxací a grafologických kurzů, která se věnuje práci se skupinami i osobnímu poradenství.

Podobné články

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace očima účastníka

Chtěla jsem se zase o kousek posunout v dějích svého života. Rozhodla jsem se zúčastnit rodinných konstelací. Dlouhá léta jsem tu nebyla a skoro jsem zapomněla, jak krásně mi po této skupinové terapii vždy je.

Číst dál
mandala dot

Objevte kouzlo tečkování

Ke 45. narozeninám jsem dostala vytoužený dárek, aboriginal-set. Už dlouho jsem to chtěla vyzkoušet a teď přišla ta chvíle objevování nového, ponoření se do tvoření...

Číst dál