Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Od relaxace k sebepoznávání

Autor: Lenka Rogožanová, zveřejněno 10. 3. 2015

Pokusme se objevit smysl svého života - pro všechny hledače pravdy.

Nedlouho po založení Centra Mandala (loni slavilo 5. narozeniny), jsem dostala od Zuzky Řezáčové Lukáškové nabídku vést relaxace. A to jiným způsobem než za použití nejrůznějších výtvarných technik, kterým se už věnovalo hodně kolegů. Byla to pro mě výzva – využít všechny svoje dosavadní znalosti a zkušenosti a rozšířit je, což je pro mě vždy obohacující. Zkušenosti jsem měla jak z výtvarné práce s dětmi na základní umělecké škole, tak s dospělými na škole vysoké v rámci komunikace a aplikované psychologie a z nejrůznějších seminářů zaměřených na seberozvoj. Všechno se tedy vždy vztahovalo k člověku a jeho duši.

Relaxaci jsem pojala hodně zeširoka a zařadila do seminářů co nejvíce technik, aby si mohl každý vyzkoušet, případně dál provádět tu, která mu nejlépe sedí. Byla to například dechová cvičení, autogenní trénink, meditace, imaginace, využití hudebních, výtvarných, literárních a pohybových  prvků. Časem jsem však dospěla k závěru, že lidé (přesněji řečeno ženy, neboť v drtivé většině navštěvují všechny semináře v Centru právě ony) už kvalitně odpočívat dovedou, ale přesto se některým nedaří uskutečnit v životě změny, po kterých buďto vědomě touží nebo jsou z hlediska jejich psychosomatického zdraví žádoucí. Toto poznání mě přivedlo k myšlence semináře, který by byl zaměřen na hlubší sebepoznání a mohla být tímto započata cesta pravdivějšího života. Bez vědomého prozkoumání všech částí duše, do kterých si člověk dovolí vstoupit, není možné žít v pravdě, radosti a lásce.

Přes postupné sebepoznávání – v každém z nás je uložen obrovský a nevyužitý potenciál – je možné najít sám sebe a začít krok za krokem žít nový život. Jak říká v jedné z besed Anita Moorjani (autorka knihy „Musela jsem zemřít“, žena , která se „zázračně“ uzdravila z rakoviny přes prožitek klinické smrti): „Prostě musím být sama sebou a dovolit, aby se ten smysl (života) přede mnou rozvinul“. Některé věci v životě se dějí jaksi „samy o sobě“, pokud je člověk vědomě propojen  s vyššími úrovněmi existence. Potom dochází k vhledům a souladu mezi lidským mikrokosmem a vesmírným makrokosmem. V této úrovni se však nachází jen málo jedinců. Proto je nutné respektovat svoji úroveň duševního a duchovního vývoje, kterou většina lidí nezná. Podobně jako ve vzdělání – někdo chodí teprve na první stupeň základní školy, jiný se už připravuje k maturitě a další absolvoval třeba lékařskou fakultu. Ne každý člověk však má ve svém životním plánu dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Někdo má za úkol například pěstovat květiny v zahradnictví. Toto rozčlenění lidstva do různých vývojových úrovní je závislé na stupni vývoje jedince, na úrovni jeho vědomí. Ta souvisí s počtem a stupněm vývoje předchozích inkarnací, tedy životů. Například v Indii je toto  dělení v rámci tzv. kast. Původně zde byli lidé rozděleni na základě dosaženého vývojového stupně. Až mnohem později dělení začalo záviset na rodovém a majetkovém postavení, jež je dědičné bez ohledu na to, kam člověk dospěl a jak se snaží na sobě pracovat.

Je důležité rozpoznat, ve které kategorii se člověk právě nachází, aby zároveň věděl, kterým směrem se může vydat, pokud jeho duše najde odvahu a po postupu zatouží. Platí přitom, že stupně nelze přeskakovat. Většinou lidé po duchovním vzestupu ani netouží. Pokud však duše člověka o postup stojí, pak lze na sobě pracovat a člověk může i za jediný život udělat zančný pokrok.

Základní kategorie úrovně vědomí:

  1. Pracovník  (dělník).
  2. Podnikatel (byznysmen).
  3.  Bojovník (ten, který za něco bojuje - např. Greenpease).
  4. Moudrý člověk.

Je třeba zdůraznit, že se jedná se o „pracovní“ názvy, ne přesné charakteristiky. Každá z těchto úrovní má svá specifika jak v oblasti osobního života (jídlo, oblékání, sexualita), tak v pracovním zařazení (vztah k penězům, moci apod.). Tak jako ve škole je třeba absolvovat základní stupeň a potom je teprve možné přejít na stupně vyšší, podobně i u vývoje vědomí každý člověk prochází po jednotlivých stupních. Učí se zde na základě zkušeností, které mu někdy jsou příjemné, někdy méně a někdy vůbec. Ale všechny zážitky jsou vždy užitečné a mají člověka něčemu naučit.

Nový seminář zaměřený na hlubší sebepoznání bude zahrnovat část teoretickou a praktickou. Kdo se rozhodne pouze pro poznatky teoretické, tedy bez praktických prožitků, bude mít také možnost. Stěžejní však bude praktická část, kde by člověk měl začít krůček po krůčku poznávat kým skutečně je, kde se právě nachází, kam touží dojít.

Teoretická část:

  • Možnosti hlubšího sebepoznání.
  • Kategorie úrovně vědomí (podrobná charakteristika).
  • Relaxační metody (např. autogenní trénink, dechová cvičení).

Praktická část:

  • Relaxace zaměřená na rychlé uvolnění s využitím dechu, hudby, imaginace, kresby a pohybu.
  • Sebezkušenostní cvičení (práce ve skupině, testy).
  • Prostor pro vzájemné sdílení, otázky, náměty a inspiraci (využití je dobrovolné).

Pracuje se vždy v malé skupině (maximální počet osob je osm), kde dochází k ryhlejšímu pokroku než kdyby člověk prováděl všechna cvičení samostatně.

Autor článku

Lenka Rogožanová

Lektorka meditací, relaxací a grafologických kurzů, která se věnuje práci se skupinami i osobnímu poradenství.

Podobné články

Přijetí stínu jako cesta k celistvému bytí

Na cestě osobního rozvoje se člověk dříve nebo později setká se svým stínem, potlačenou stránku osobnosti, kterou jsme díky výchově a společnosti v sobě nepřijali, a tak se stala součástí našeho nevědomí.

Číst dál
Rodinné konstelace

Rodinné konstelace očima účastníka

Chtěla jsem se zase o kousek posunout v dějích svého života. Rozhodla jsem se zúčastnit rodinných konstelací. Dlouhá léta jsem tu nebyla a skoro jsem zapomněla, jak krásně mi po této skupinové terapii vždy je.

Číst dál