Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Poznávání sebe sama a prohlubování vlastní identity jako celoživotní proces

Autor: , zveřejněno 9. 3. 2016

Pro plnohodnotný život je důležité, aby člověk dobře znal sám sebe. Aby věděl, kdo je, odkud pochází a kam směřuje. Jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Co mu dělá dobře a co mu ubližuje. Co mu přináší radost a co jej nudí. S kým je mu dobře a vedle koho se necítí ve své kůži. Odpovědi na tyto otázky člověk zpravidla začíná hledat v pubertě a dospívání, ale kdo z nás je našel?

Dříve se mělo za to, že ujasnit si svou identitu, je úkolem adolescence (dospívání). Že dospělý člověk již musí znát sám sebe, aby byl schopen v životě vůbec obstát. Před časem se ale objevil názor, se kterým se hluboce ztotožňuji. A to, že identita je něco, co si vlastně utváříme po celý život. Vždyť my se přece neustále měníme. Pozměňují nás lidé, kteří nás obklopují, práce a činnosti, kterým se věnujeme, kultura místa, kde žijeme a životní zkušenosti, kterými procházíme. 

Dosažení identity znamená uvědomit si, jak jsme jedineční a jak cenný je náš život. Jak jsme celiství a stabilní. Jak žijeme náš každodenní život v souladu s hodnotami a ideály, které vyznáváme. Jakou máme představu o naší životní perspektivě. Stabilní identita je podmínkou toho, abychom byli schopni žít v nekonfliktním vztahu se sebou samým i s druhými lidmi. Vědomí sebe sama nám pomáhá stanovit si priority, nenechat se odradit prvním neúspěchem, nevzdávat se, nenechat se udolat životními obtížemi, pouštět se zas a znovu do náročných pracovních i životních úkolů, pochopit, co je naším skutečným úspěchem a neúspěchem a vytrvat navzdory tomu, že máme sto chutí se vzdát.
 
Vědomí naší identity by v dospělosti mělo odrážet to, co si myslíme o sobě, o svém životě, o svém osobním růstu, sebeaktualizaci, sebenaplnění a sebepřesahu. Domnívám se, že součástí identity každého člověka by také mělo být určité spirituální přesvědčení. Víra nebo zakotvení v názoru na to, co s námi bude po smrti. Ačkoli otázky okolo smrti a umírání jsou v naší kultuře tabuizovány, pracovně i osobně se mnohdy dostávám do kontaktu s lidmi, kteří prožívají těžkou nemoc, duševní bolest nebo procházejí obdobím truchlení. Případně se jedná o zdravotníky a jiné pracovníky pomáhajících profesí, kteří s nemocnými lidmi pracují. A vidím, že lidé, kteří nemají ujasněné otázky týkající se život a smrti, krizové situace vnímají a prožívají mnohem hůře než ti, kteří mají v těchto věcech jasno. Bez ohledu na to, v co věří či nevěří. Jen je důležité být sám za sebe o něčem či ničem přesvědčen.
 
Uvědomění si sebe sama je velký dar, který však člověka stojí nemalé úsilí čas. Člověk se musí umět zastavit a zamýšlet se nad sebou samým. Uvědomit si, co se během dne událo a zda jsme se nedopustili nějaké chyby. Nebo zda jsme měli příležitost udělat něco dobrého, ale z lenosti, sobectví nebo strachu jsme ji nevyužili. Zamyslet se nad drobnými potěšeními, která nám jednotlivé dny přinášejí. Naučit se přijímat drobné laskavosti, uvědomovat si je a být za ně vděční. Protože jen když si uvědomíme, čeho všeho se nám dostává, teprve potom budeme schopní se rozdělit – třeba jen o obyčejný úsměv. 
 
Někdy v životě prožíváme tak těžké chvíle, že se vědomí naší identity otřese v základech. Potom je třeba trochu se stáhnout a trávit více času se sebou samým. Soustředit se na to,  co se kolem nás a v nás děje. Znovu přebudovat svůj vztah k sobě i ke světu. Znovu najít rovnováhu. Někdy jsme bolestnou zkušeností natolik zasaženi, že nedokážeme vzhlédnout vzhůru. A potom je dobře, když máte po ruce laskavou kamarádku, dobrého psychologa nebo třeba mandalu, abyste k sobě znovu našli cestu.

Veronika Hamerníková

Psycholožka a lektorka se zaměřením na osobnostní a posttraumatický rozvoj osobnosti.

Další články autora

Získejte vždy aktuální informace o akcích

ať už vám nikdy nic neunikne!

Odesláním formuláře souhlasíte obchodními podmínkami a s ochranou osobních údajů a potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů podle kterých se řídíme.

Podobné články

mandala na plátně

Za vším hledej mandalu

Určitě jste si všimli módní vlny tzv. antistresových omalovánek pro dospělé. Nevyhnula se ani mně.

Nepříjemné pocity jsou dar

Setkávám se s reakcí, že Metoda RUŠ je lidem velmi sympatická, ale že neví, co by řešili...

Mandala dětem

Tvoříme spolu a pomáháme

Projekt Mandala dětem snad už ani netřeba představovat. Za tu dobu, co tu s námi je (již 7 let), si získal mnoho fanoušků a podpory. Rok od roku váš zájem o kreslení mandal pro dobrou věc narůstá a my jsme vám všem za to opravdu moc vděční.