Zahájení výstavy Mandala dětem a provozu Jurty na Obilním trhu 2015

Autor: , zveřejněno 17. 5. 2015

V pondělí to vypuklo. Společně jsme v pondělí 11.5.2015 v 17 hodin vernisáží zahájili prodejní výstavu Mandala dětem. Zároveň začala téměř měsíc trvající akce Jurta na Obilním trhu v Brně. Tento projekt probíhá pod záštitou městské části Brno střed a za podpory magistrátu statutárního města Brna.

Vernisáž byla zahájena úvodním slovem autorky a zakladatelky projektu Zuzany Řezáčové Lukáškové, která přivítala návštěvníky a osvětlila poselství této akce a připravené výstavy. Harmonie zvuku pak naladila prostor útulné Jurty tónyzvonkohry a Hangu. Hudební doprovod pro slavnostní zahájení obstaral Tomáš Jarošek. Návštěvníci vernisáže se tak kromě výstavy a krásných a rozmanitých obrázků mandal, jejichž autory jsou děti z mateřských, základních a středních škol, seznámili i s Hangem – tímto magicky znějícím a u nás prozatím ne tolik známým hudebním nástrojem.

Po dobu následujících tří týdnů se můžete přijít podívat nejen na výstavu a spočinout v poklidu kruhové Jurty, ale také navštívit mnohé zajímavé a obohacující akce, které se v Jurtě konají, zastavit se na čaj či vodní dýmku Chajovny, která v následujících týdnech bude v Jurtě rovněž působit či se zúčastnit Jurtonocování.

Soutěž Mandala dětem se koná již čtvrtým rokem a zapojily se děti z mateřských a základních škol celé České republiky. Sešlo se 937 mandal, ze kterých bylo vybráno 50 veřejným hlasováním a 3 odbornou porotou výtvarníků. Všech 53 mandal je součástí kalendáře pro rok 2016 a putovní prodejní výstavy. Výtěžkem z prodeje obrázků společně podpoříme Spolek Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči.

Celá akce by se neobešla bez přičinění hlavní organizátorky výstavy Markéty Bártové, organizátorky výstavy a vernisáže Jany Gajdošové a koordinátorky akce následného Jurtonocování a probíhajících kurzů v Jurtě Kristýny Mikscheové.

Náš velký dík patří rovněž všem dalším (zejména všem dobrovolníkům), kteří se příprav výstavy zúčastnili a tak přispěli k jejímu zdárnému zahájení i průběhu.

Autor článku

vernisáž Mandala dětem - hudební vstup

Jana Gajdošová

Lektorka výtvarných kurzů pracující rovněž s dalšími metodami pro osobní rozvoj a relaxaci

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál