Ženský kruh Brno

zveřejněno 17. 12. 2012

Ženský kruh je setkáním žen, které mohou sdílením svých příběhů a zkušeností inspirovat ostatní a být si vzájemně oporou. Přidejte se k nám i vy!

(tisková zpráva)

Již po několikáté jsme pořádaly setkání žen, ženský kruh. Tentokrát nás však bylo více než pět a tak i dynamika skupiny byla jiná. Opět jsem se přesvědčily, že ženský kruh je setkáním žen, které mohou sdílením svých příběhů a zkušeností inspirovat ostatní a být si vzájemně oporou.

Další setkání ženského kruhu bude 23.1.2012 od 18:30.

Drumvalo Melchizedek ve své knize Had světla 2012 a dále píše, že žijeme v době, kdy dochází ke změně cyklu, který trvá přibližně 13 000 let. V každém z těchto cyklů převládá ženská nebo mužská energie a pravidelně se střídají. Podle této teorie se nyní k vládě opět vrací ta ženská. Možná i právě proto si mnoho žen více uvědomuje sebe sama. Ženy se také mnohem více, než dříve, dostávají do vedoucích pozic a mnohem více berou život do vlastních rukou. Možná i právě proto bylo hlavním tématem našeho prosincového setkání „mužská“ a „ženská“ role ženy v naší společnosti.

  • Co pro nás znamená být intuitivní, vnímavou, jemnou, ale také zranitelnou ženou?
  • Je jednodušší být rozumným, silným, cílevědomým, ale také agresivním mužem?
  • Jak tyto polarity vyvážit a kde nám je nejlépe?

To vše byly otázky, na které jsme pomocí prožitkových technik hledaly odpověď. Zkuste si i vy najít gesto pro mužskou a ženskou energii a zjistěte, ve které je vám nejlépe. A nebo pokračujte ve čtení a přesvědčte se, že v ženách je budoucnost lidstva...

Muž a žena z pohledu současné vědy

Anna Strunecká (autorka Doby jedové)

Dnes již každý člověk ví, že těla muže a ženy jsou odlišná v důsledku působení pohlavních hormonů. Vědci před několika lety zjistili, že existují významné rozdíly ve fungování mužského a ženského mozku. Ty jsou způsobeny rozdílnou schopností v propojování mozkových hemisfér. V roce 1962 dostal Roger Sperry Nobelovu cenu za poznatek, že každá hemisféra předního mozku řídí různé mozkové funkce. Je známo, že levá hemisféra zpravidla zpracovává rozumové úlohy, porozumění významu slov, analyzuje, komunikuje, je logická. Pravá hemisféra je spojována s tvořivostí, uměleckými činnostmi, hudbou a barvami; především však je uzpůsobena k holistickému vnímání a intuici.

Vědci zjistili, že ženy mají lépe propojenou levou a pravou mozkovou hemisféru a jejich přední mozek je lépe prokrvován. Ženský mozek dokáže rychleji a lépe vyhledávat různé kombinace a zkratky. Ženy zdánlivě rychleji myslí, dovedou řetězit myšlenky a propojovat je pro muže skoro nepochopitelným způsobem.

Na rozdíl od žen používají muži při myšlení vývojově i funkčně primitivnější struktury, které máme podobné plazům a ptákům; putují myšlenkami po delších a důkladnějších cestách. Pomáhá jim to však ponořit se do problému hlouběji. To podporuje naše pozorování o tom, že muži se soustřeďují  na jednu věc a k řešení se propracovávají pomalu, kdežto ženy zvládnou víc věcí najednou. Jsou schopné současně mluvit a poslouchat, což mužům činí obtíže. Vědci spočítali, že žena za den vysloví 6-8 tisíc slov, navíc použije ještě další dva tisíce zvuků, 8-10 tisíc gest, mimických výrazů, pohybů hlavy ap. Muž použije za den 2-4 tisíce slov, vydá 1-2 tisíce zvuků a jen 2-3 tisíce signálů těla.

Vedle mýtu o „slepičím mozku žen“ vyvrátila věda i mýtus o blondýnkách. Bylo totiž prokázáno, že blondýnky mají nejvyšší hladiny ženských hormonů estrogenů, které mají svoji hlavní úlohu jak při vzniku sekundárních pohlavních znaků, tak při péči o rodinu a domov. Estrogeny však rovněž zlepšují paměť!

Psychiatrie prokazuje, že charakteristickým rysem ženského mozku je empatie, schopnost soucítění a vcítění se do emocí a myšlenek druhého člověka. Ženy mají také výrazně lepší schopnost vyznat se v interpersonálních vztazích. Žena proto v krizových situacích dokáže reagovat vhodnými emocemi, zatímco mužský mozek je pouze systémový, hraničící s autismem. Touto poruchou jsou postiženi chlapci asi čtyřikrát častěji než dívky. V New Yersey v USA zjistili, že v posledních pěti létech je autismem postižen jeden ze 67 nově narozených chlapců. Ti postrádají schopnost sociálních kontaktů, nedokáží pohlédnout druhému člověku do očí, nemají rádi tělesné kontakty a jsou zpravidla závislí na pomoci druhých.

Biologové zjistili, že ženy mají lepší čich a chuť než muži. Dokáží prý dokonce odhalit čichem a chutí při líbání rozdíly v genech a imunitě a tím si „podle vůně“ vyhledávat vhodného otce svých dětí. Zajímavé jsou i rozdíly v prostorové orientaci. Zatímco muž se prý dobře vyzná v mapách a v tunelech, žena má naprostý přehled v domácích zásuvkách a najde vše v blízkém okolí, což muži činí zpravidla potíže.

Přečtěte si také o hodnotě ženství.

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál