Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

ZJEDNODUŠTE SVŮJ ŽIVOT

Externí autor: Petr Kubala, zveřejněno 28. 2. 2012

Co znamená zjednodušit život? Jednoduchost spojuji s nadhledem či přehledem, s jasnou myslí.

Když se řekne zjednodušit, napadne nás také zlehčit, usnadnit, případně opustit něco zbytečného, složitého. Přílišná složitost s sebou nese zmatek, který přináší stres a napětí, vysílení a tíži a jakýsi pocit, že „něco je špatně“. Jednoduchost spojuji s nadhledem či přehledem, s jasnou myslí. Jednoduchost přináší uspokojení, radost, pocit souladu - „dělám správné věci“.


Když hovoříme o změně, tedy zjednodušení jako změně od přílišné složitosti, mějme na vědomí dvě roviny, ve kterých změnu můžeme uskutečnit. První z nich je situace samotná – změníme vnější okolnosti. Druhou je náš postoj a prožívání – náš svět vnitřní. Zatímco změnit vnější okolnosti někdy trvá dlouho a je k tomu potřeba i přispění druhých, náš vnitřní svět můžeme zcela změnit, a to velmi rychle.


Proč bychom měli svůj život zjednodušovat? Samozřejmě tato otázka patří těm, jimž život připadá příliš složitý. Možná proto, že chceme prožívat více radosti, mít jasnou mysl, žít v souladu a zdraví. Nebo můžeme mít za cíl získat sílu a časoprostor na uskutečnění toho, co je pro nás smysluplné a důležité.


Cesta ke zjednodušení (jedna z cest): Uvědomit si – tedy zastavit se, podívat se na svůj život a pojmenovat, co se děje.

  1. Uvědomit si – tedy zastavit se, podívat se na svůj život a pojmenovat, co se děje.
  2. Rozhodnout se – tedy nejprve představit si, jak by můj život mohl vypadat jinak, získat motivaci ke změně. Pokud si něco dovedu představit, mohu to i uskutečnit. A samozřejmě rozhodnout se, že tu novou představu chci vyměnit za tu starou.
  3. Udělat – vykročit prvním krokem, třeba malým, ale určitě vykročit ze starého vzorce, získat momentum k dalším krokům a dotáhnout změnu do konce.

Na přednášce a semináři se podrobně věnujeme těmto třem krokům. V prvním kroku se věnujeme tématu  „životožrouti“ nebo též „žrouti lidí“. Nazval jsem je tak, neboť jsou to oblasti, které nás dokážou užírat a vysávat z nás energii až do úplného vysílení. Vyskytují se v různých oblastech života:

  • Informace – přehlcení informacemi v informačním věku – umíme si vybírat? Umím je tvořivě zpracovávat?
  • Peníze – koloběh výdajů a příjmů, koloběh našich chtíčů a jejich uspokojování a koloběh dluhů. Umíme si vybírat a ovládnout se?
  • Vztahy k druhým – z nichž některé jsou podporující a některé vysávající – vztahy, kde zažíváme emoční napětí, konflikty, ponižování, kritiku. Umíme si vybírat?
  • Vztah k sobě – vnímání sebe sama, posuzování a kritičnost vůči sobě, sabotování své vlastní radosti. Umíme se mít rádi a být k sobě shovívaví a laskaví?
  • Závislosti – jídlo, sex, pití, práce, cokoli, co nás dostává a většinou tomu propadáme, když nás něco někde trápí. Umíme ukojit svůj hlad? Žít v hojnosti?
  • Prožívání a emoce – vzorce reakcí na různé situace, automaticky se spouští a vysávají nám energii, např. různě maskované strachy. Umíme je rozklíčovat, přijmout, rozpustit?
  • Vaši osobní oblíbení žrouti – návyky všeho druhu, jako např. plkání, nakupování, čtení mailů, televize… U některých lidí záliba v dramatičnosti, extrémním emočním prožívání všeho.

Na semináři se hlouběji noříme do našich osobních životožroutů a díváme se i na to, jaký zisk nám mohou přinášet a proč si některé z nich držíme. Třeba proto, protože jinak bychom mohli být zdraví, samostatní, úspěšní, ale toho se vskrytu duše bojíme? Anebo proto, že se vzájemně „potřebujeme“ doplňovat s někým ve vztahu, např. oběť a utěšovatel, nemocný a pečovatelka…?


V druhém kroku se díváme dopředu, na naše možnosti. Zde opravdu klademe důraz na schopnost vytvořit představu. Nestačí jen říct si, co nechci. Je důležité vytvořit nějakou představu toho, co chci namísto toho. Alespoň v představě uvidět možnost, představit si ji, připustit, přijmout, rozvinout, uskutečnit. Odblokováváme naše zábrany, učíme se uvolnit naši mysl pro tvoření budoucnosti.


Třetím krokem je rozhodnutí – opustit svět životožroutů a vykročit. Důležitý je první krok. A pak každý další, ale už ten první nás posouvá do nových frekvencí, do nových vztahů.

 

Autor článku

tento článek nám poslala

Petr Kubala

Podobné články

znakovani v parku

Jak rozumět nemluvňatům

Po vysoké škole jsem měla poměrně jasnou představu, jakým směrem se bude můj život ubírat. Ale jak můj taťka rád říká: „Chceš-li pobavit pána Boha, řekni mu o svých plánech...“

Číst dál
Mandala

Zachraňte svět s námi!

Máme nemalé cíle, chceme zachránit svět. Odstranit z něj nadbytečný stres a shon, udělat zde na Zemi oázu klidu a odpočinku. Jsme Centrum Mandala, jediné místo, kam člověk přijde se svými starostmi a odchází nadšený a plný energie.

Číst dál