Dopis od lektorky kurzu

(artetrapie, kurz kreslení mandal, psychoterapie)

Každý kurz je tvořen sedmi až dvanácti lidmi s podobným zaměřením tak, aby se mohl každý zapojit do dění skupiny. Ta se schází jednou týdně na dvě až tři hodiny po předem určenou dobu. Přála bych si, aby se zde každý cítil bezpečně a proto během kurzu nebudou přicházet noví členové. To platí pokud z nejrůznějších důvodů počet členů neklesne pod pět.

Každé setkání má několik částí. Na začátku si po krátkém zklidnění povíme jak komu je a seznámíme se s programem setkání, který se vždy snažím uzpůsobit naladění skupiny. Během setkávání se budeme učit zejména nácvik relaxace, pokusíme se zlepšit sebedůvěru, sebehodnocení a sebeúctu, ale i mezilidské vztahy a komunikaci. Naším cílem bude stát se tím, kdo určuje směr našeho života. Na závěr setkání si opět řekneme jak komu je, jak se nám tvořilo, co nás během malování napadlo. V této části se ode mne nedozvíte významy kreseb nebo rady co máte dělat, ale budu se Vás snažit podpořit v upřímném sdílení Vašich pocitů, které přináší prospěch. Je však možné pouze v bezpečném prostředí, které se budu snažit pro Vás vytvořit a budu k tomu potřebovat Vaši spolupráci.

V kurzu bude prostor pro pojmenování jak pozitivních, tak negativních pocitů a budu ráda pokud tohoto prostoru pro sebe využijete. Pokud ale nebudete chtít o něčem mluvit, můžete využít “stop pravidlo”. Pokud řeknete STOP, bude to celá skupina, včetně mě, respektovat. Dále Vás chci poprosit o dodržování pravidla důvěrnosti. To znamená, že vše co o sobě kdokoli řekne zůstane ve skupině. Zároveň, pokud budete někomu o kurzech vyprávět (a já věřím, že budete), měl/a byste mluvit jen o své vlastní zkušenosti. Lektoři jsou také zavázáni k zachování mlčení s výjimkou supervize a pokud existuje riziko vážného poškození člena skupiny nebo někoho jiného. Pro větší pocit bezpečí také doporučuji přijít do kurzu bez kamarádek, příbuzných a přátel. Pro větší prospěch z kurzu je dobré kurz navštěvovat pravidelně a aktivně se podílet na jeho průběhu, protože to jak bude celý kurz vypadat závisí zejména na jeho členech. Ti jsou tedy zodpovědní za celé dění. Také je výhodou mít po dobu kurzu vypnutý telefon, abyste nerušili nejen sebe, ale i ostatní.

Mým cílem je poskytnout Vám zážitek a sebepoznání, které se však nedostavuje okamžitě. Z tohoto důvodu mají účastníci někdy pocit, že chtějí z kurzu odejít dříve než je kurz ukončen. Někdy se zdá být kurz bez přínosu, někdy se stane zdánlivě vyčerpávající. Chci Vás však poprosit, abyste o takových pocitech, pokud se dostaví, mluvil/a ve skupině a abyste posouzení přínosů kurzu nechal/a až na konec kurzu. Koláč také jíme až když je úplně upečený. Ale je také pravda, že ne každý koláč chutná každému :-).

Pokud budete muset nebo chtít kurz z jakéhokoli důvodu ukončit dříve než v předem sjednanou dobu, prosím, abyste o tom mluvil/a na setkání skupiny.

Každé setkání trvá pouze omezený čas, který rychle uteče. Abychom ho mohli celý využít, prosím o dodržování včasných příchodů a v případě nepřítomnosti omluvení se předem, abychom zbytečně nečekali. Někdy se také může stát, že kurz bude tím posledním místem, kde byste ten den chtěl/a být, protože se cítíte nepříjemně. Tyto případy mohou být ve skutečnosti neobyčejně přínosnými příležitostmi k osobnímu rozvoji. Věřím, že Vám tyto informace pomohou v rozhodování zda se přihlásit do kurzu.

Těším se, že budeme mít příležitost společně pracovat ve skupině.