Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Nabídka pro školy

Cena programů je 50 - 80Kč za jednotlivce (závisí na celkovém počtu odučených hodin a na vzdálenosti). Mimo Brno a jeho blízkého okolí (tzn. dál jak 70km od Brna) je potřeba zajistit výuku min. na 3 vyučovací hodiny za den.

 

 

 • Tvoření mandal  (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí co je to mandala a vytvoří si svůj vlastní barevný obrazec pomocí temperových barev. Ten můžete použít do projektu nebo pro výstavku ve třídě...

 • Tvoření mandal  (program pro 2. stupeň ZŠ)

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí co je to mandala a vytvoří si svůj vlastní černobílý obrazec. Ten můžete použít do projektu nebo pro výstavku ve třídě...

 • Souhra bouřliváků  (program pro žáky ve věku 11 - 18 let)

Souhra Bouřliváků je přístupnou formou zábavy, která v sobě nese hloubku a smysluplnost. Pro snazší pochopení je podobná Dramatické výchově. Hlavním účelem zde ale není práce na divadelním představení a zvládání hereckých technik, nýbrž zvládání svých emocí a práce na sobě skrze skupinu. Jde o to uvidět, pochopit a přijmout zodpovědnost za své „hry“ – způsoby chování...

 • Splétání Pramenů aneb Vědomý přechod z dívky na ženu (pro dívky 14 - 18 let)

V našich životech jsou období, která v sobě mají hluboký význam a potenciál pro velkou změnu. Pokud tuto změnu vědomě uchopíme a oslavíme, má to pozitivní dopad na náš budoucí život. Přechodový rituál v mém pojetí je umělecký či jinak ztvárněný počin symbolizující přechod z dívky na ženu. Kurz je pro dívky, které již menstruační cyklus prožívají i pro dívky, které jej teprve očekávají...

 • Každý může... (filmová terapie pro žáky 12 - 18 let)

Náplní tohoto programu je promítnutí filmu a jeho následné zpracování formou kresby a promluvy o tématech, která film přináší. Prožití příběhu a jeho následné zpracování v rovině neverbální i verbální umožní hlouběji se tématy, které film přináší zabývat a načerpat z něj inspiraci a nadějí pro svůj život...

 

Další informace o programech pro žáky

Semináře pro učitele akreditované pod MŠMT

Vytvoříme programu na základě vašich požadavků

 

Inspirujte se

Již jsme realizovali

 • Mandala dětem 1. ročník výtvarného projektu pro školy
 • mandalové tvoření pro učitele ZŠ Hostinné
 • mandalové tvoření pro ZŠ České Meziříčí
 • tvoření pro rodiče s dětmi v ZŠ Hostinné
 • mandalové tvoření pro děti z dětského domova v Lichnově
 • mandalové tvoření pro děti 1. stupně v ZŠ Uhřice
 • mandalové tvoření pro děti 1. stupně v ZŠ Mníšek pod Brdy
 • mandalové tvoření pro děti 1. stupně v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek
 • mandalové tvoření pro děti z 1.A v ZŠ Blatec

 

Řekli o nás

"3. květen 2012 nebyl pro kolektiv pedagogických pracovníků ze speciální školy v Hostinném obyčejným pracovním dnem. V jeho druhé, odpolední části kolegy čekalo zajímavé setkání – s lektorkou Zuzkou Řezáčovou Lukáškovou a se zajímavou výtvarnou technikou, která může pomoci každému z nás při odhalování našeho já a zároveň ji můžeme využít při vlastní práci s dětmi s mentálním postižením. Společně strávené odpoledne splnilo všechna naše očekávání. Jako by se na chvíli zastavil čas, my jsme  vzájemně poodkryli roušku do které se choulíme, pojmenovali jsme naše radosti i smutky, obavy i očekávání. Cítili jsme silné propojení a kolektiv byl najednou silný a kompaktní. Mě samotnou artefiletický seminář dobil novou energií a již po shlédnutí výstavy ve františkánském klášteře, při společné neformální večeři jsme se Zuzkou plánovaly další spolupráci." (Iva Faltová, ředitelka školy)

"Dne 7. 5. 2013 odpoledne se v našem zařízení konal zážitkový workshop pro děti v oblasti arteterapie pod vedením zkušené lektorky Zuzany Řezáčové Lukáškové. Celé pracovní odpoledne probíhalo ve velmi vlídné atmosféře, děti se dověděly něco nového, u malování příjemně relaxovaly a užily si i zábavu. Skládáním základních barev rozkryly celou škálu možných dalších variant barev a odstínů. Učily se také barvami vyjádřit své pocity, nálady, chuť, vůní, dojem z hudby a rovněž roční období, aktuální počasí apod. Celé odpoledne pak bylo završeno malováním mandal, což děti velice zaujalo a na závěr si děti vzájemně své mandaly ohodnotily. Závěrečné hodnocení bylo velmi příjemné a děti se rozešly v pozitivní náladě." (DD Lichnov)