Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Program pro žáky 2. stupně

Programy pro žáky SŠ a ZŠ - 2. stupeň

1. Souhra bouřliváků

Souhra Bouřliváků je přístupnou formou zábavy, která v sobě nese hloubku a smysluplnost. Pro snazší pochopení je podobná Dramatické výchově. Hlavním účelem zde ale není práce na divadelním představení a zvládání hereckých technik, nýbrž zvládání svých emocí a práce na sobě skrze skupinu. Jde o to uvidět, pochopit a přijmout zodpovědnost za své „hry“ – způsoby chování.

Prostředky, které v Souhře použím jsou hry rozvíjejících kontakt sám se sebou a s ostatními, improvizace, body language, práce s rituály, základy systemických konstelací.

Do pravidelných setkávání Souhry Bouřliváků je zahrnutá i práce na krátkém divadelním představení ze života třídy.

 • Program pro žáky ve věku 11 - 18 let
 • čas: 1 vyučovací hodiny (45 minut)
 • výstup: prožitkové hledání sebe sama a své role ve společnosti
 • vede: Anežka Kotrlá, Dis. (www.Souhra.unas.cz)

Více o programu i o lektorce

2. Splétání Pramenů aneb Vědomý přechod z dívky na ženu

V našich životech jsou období, která v sobě mají hluboký význam a potenciál pro velkou změnu. Pokud tuto změnu vědomě uchopíme a oslavíme, má to pozitivní dopad na náš budoucí život. Přechodový rituál v mém pojetí je umělecký či jinak ztvárněný počin symbolizující přechod z dívky na ženuKurz je pro dívky, které již menstruační cyklus prožívají i pro dívky, které jej teprve očekávají.

Základní struktura setkávání:

 1. Úvod a seznámení se s tématy a archetypy ženství.
 2. Seznámení se s cyklickými fázemi menstruace.
 3. Povídání si na téma: „Co ještě nevíme o sexu?“
 4. Já jako dívka a žena.
 5. Příprava na přechod – práce s vizualizací a s tvořivostí.
 6. Přechodový rituál – jde o oslavu důležitého mezníku v životě, o vytvoření prostoru, kde je přítomen plán i spontaneita. Se školou probíhá domluva, kde se Přechodový rituál bude odehrávat (venku či uvnitř) a za jakých podmínek.
 • Program pro dívky ve věku 14 - 18 let
 • čas: 6 setkání po 45 minutách/3 setkání po 90 minutách
 • výstup: uznávání hodnoty života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
 • vede: Anežka Kotrlá, Dis. (www.Souhra.unas.cz)

Kurz je pouze pro dívky, je tedy možné to v rámci výuky zakomponovat např. do pracovních činností. Další možností uskutečnění je zvolit Přechodový rituál jako dobrovolně volitelnou činnost po škole, nebo ve spolupráci se školním zařízením uskutečnit jedno víkendové setkání Přechodového rituálu.

3. Každý může...

Náplní tohoto programu je promítnutí filmu a jeho následné zpracování formou kresby a promluvy o tématech, která film přináší. Prožití příběhu a jeho následné zpracování v rovině neverbální i verbální umožní hlouběji se tématy, které film přináší zabývat a načerpat z něj inspiraci a nadějí pro svůj život...

 • program pro žáky ve věku 12 - 18 let
 • čas: vyučovací blok (90 minut)
 • výstup: nová zkušenost; zpracování filmového příběhu jinak; sebepoznání a inspirace; uvědomění si sebe sama a svých činů;
 • poznání toho, že každý může být tvůrcem svého snu a režisérem svého životního příběhu; seznámení se s technikou filmové terapie
 • vede: Mgr. Kristýna Mikscheová