Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Programy pro žáky 2. stupně

Programy pro žáky ZŠ - 2. stupeň

Tvoření vlastní mandaly

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí s termínem mandala a vytvoří si svůj vlastní černobílý obrazec.

Hotovou mandalu mohou žáci přihlásit do našeho projektu Mandala dětem nebo lze  jen uspořádat výstavku prací ve třídě.

Cena programu je 50 - 80 Kč za jednotlivce  a závisí na celkovém počtu odučených hodin a na vzdálenosti školy od Brna. Při větší vzdálenosti jak 70 km od Brna je potřeba zajistit výuku min. na 3 vyučovací hodiny za den.

 

 

Vedení a náplň výukové hodiny je v souladu s ŠVP a podporuje mezipředmětové vztahy. Jedná se o projektovou výuku s kooperativním učením. Z tohoto důvodu program neprobíhá ve všech třídách stejně, ale pružně se přizpůsobuje aktuální situaci ve třídě a potřebám žáků.

Určitě máte také s kooperativním učením dobrou zkušenost, ačkoli může na nezasvěceného pozorovatele působit trochu neorganizovaně. I děti toto tvoření milují a hodnotí ho s nadšením.

Pokud chcete ve své škole podpořit kreativitu žáků a zapojit je do celostátního projektu, pak u nás objednejte tvoření mandaly.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi představíme i naši univerzální výtvarnou pomůcku - mandalovou šablonu. Šablonu lze využít nejen k tvorbě mandal, ale i při výuce matematiky (zlomky) a geometrie (úhel).

Program:

  • krátký úvod o mandalách (mezipředmětové vazby)
  • příprava pracovního prostoru 
  • práce s mandalou
  • způsob zakončení práce je podřízeno aktuální situaci ve třídě (výstavka, hodnocení práce volnou diskusí, představování mandaly apod.)

Další informace o programu:

  • program pro 5. - 9. třídu (doporučená náročnost 3)
  • čas: 1 vyučovací hodiny (45 minut)
  • výstup: vlastní mandala vhodná k výstavám
  • vede: Sophie

 

 

Vyberte program 1 - 3 podle očekávaného výsledku a požadované náročnosti.