Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Programy pro žáky škol

Programy pro žáky MŠ a ZŠ - 1. stupeň

Tvoření vlastní mandaly

Nabízíme zážitkový tvořivý program, během kterého se děti seznámí s termínem mandala a vytvoří si svůj vlastní barevný obrazec pomocí temperových barev.

Hotovou mandalu mohou žáci přihlásit do našeho projektu Mandala dětem nebo lze  jen uspořádat výstavku prací ve třídě.

Cena programu je 50 - 80 Kč za jednotlivce  a závisí na celkovém počtu odučených hodin a na vzdálenosti školy od Brna. Při větší vzdálenosti jak 70 km od Brna je potřeba zajistit výuku min. na 3 vyučovací hodiny za den.

 

 

Vedení a náplň výukové hodiny je v souladu s ŠVP a podporuje mezipředmětové vztahy. Jedná se o projektovou výuku s kooperativním učením. Z tohoto důvodu program neprobíhá ve všech třídách stejně, ale pružně se přizpůsobuje aktuální situaci ve třídě a potřebám žáků.

Určitě máte také s kooperativním učením dobrou zkušenost, ačkoli může na nezasvěceného pozorovatele působit trochu neorganizovaně. I děti toto tvoření milují a hodnotí ho s nadšením.

Pokud chcete ve své škole podpořit kreativitu žáků a zapojit je do celostátního projektu, pak u nás objednejte tvoření mandaly.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi představíme i naši univerzální výtvarnou pomůcku - mandalovou šablonu. Šablonu lze využít nejen k tvorbě mandal, ale i při výuce matematiky (zlomky) a geometrie (úhel).

Program:

  • krátký úvod o mandalách (do 5 minut)
  • příprava pracovního prostoru s krátkým opakováním geometrie (mezipředmětové vazby)
  • práce s mandalou
  • způsob zakončení práce je podřízeno aktuální situaci ve třídě (výstavka, hodnocení práce volnou diskusí, představování mandaly apod.)

Další informace o programu:

  • program pro 1. až 4. třídu (doporučená náročnost 1 - 2)
  • čas: 1 vyučovací hodiny (45 minut)
  • výstup: vlastní mandala vhodná k výstavám
  • vede: Zuzana Řezáčová Lukášková, Jana Gajdošová, Kristýna Mikscheová, Barbora Vobořilová

 

 

Vyberte program 1 - 3 podle očekávaného výsledku a požadované náročnosti.