Řád centra

1. Dům se v pracovní dny otevírá ráno v 7 hodin a zavírá v 21 hodin večer. Za uzavření a otevření domu jsou v těchto dnech odpovědni pracovnici Evangelické akademie a internátu. V sobotu je dům otevřen, pokud se zde koná výuka a kurzy. Za otevření a zavření domu jsou odpovědni nájemci nebo jejich zaměstnanci. V neděli a o svátcích dům otevírají a zavírají pracovnici Farního sboru. Mimo tuto dobu má být dům uzavřen, osvětlení schodiště zhasnuté a nájemníci jsou povinni za sebou zamykat domovní dveře i mříž a dodržovat noční klid.

2. Vchodové dveře i mříž jsou opatřeny možností nouzového otevření zevnitř, aby se nestalo, že by byl někdo v domě uvězněn bez klíčů. Kdo nouzové otevření použije v době, kdy má být dům zavřen, ohlásí to neprodleně zodpovědné osobě nájemce, která zajistí opětovné uzavření domu.

3. Požární hydranty jsou umístěny na schodišti a hasící přístroje jsou v 1. patře, ve sklepě a v jednotlivých patrech.  

4. Nádoby na odpad jsou umístěny vlevo ve výklenku za vchodovými dveřmi. Svoz je zajištěn v úterý a pátek odpoledne. Je třeba plnit nejprve jednu nádobu a teprve po té druhou. Ve výklenku je třeba zachovávat čistotu. Do nádob nesmí být vhazován nebezpečný odpad. Tříděný odpad je v centru umísťován do krabic označených „papír“ a „plast“ a je vhodné ho odnášet do kontejnerů na Moravském náměstí.

5. Centrální uzávěr vody se nachází ve sklepě pod hlavním vchodem.

6. Elektrické rozvaděče jsou v přízemí ve vestibulu vlevo od vchodu a každý nájemník má své vlastní měření.

7. Centrální vytápění je zajištěno z kotelny dodávkou tepla. Podobně je centrální i ohřev vody. Kotelnu a údržbu ústřední topení má na starosti firma Pernica, tel: 604 280 250.

8. Všichni lektoři i účastníci kurzů využívají prostor výhradně k předem sjednanému účelu, pouze mezi 7:00 a 22:00 hodinou, tak aby předešli vniku škod na majetku centra i na budově. Za vzniklé škody nesou plnou odpovědnost. Případné vzniklé škody neprodleně nahlásí vedoucí centra Zuzaně Řezáčové Lukáškové, tel.: 777 957 793.

9. Během aktivit nesmějí být propagována a šířena díla, jejichž obsah je rasistický, protikřesťanský nebo pornografický.

10. Všichni lektoři i klienti centra jsou povinni dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a ostatní předpisy v oblasti ochrany zdraví a majetku.

11. Lékarnička je umístěna na poličce nad hlavními dveřmi do centra.