Tipy pro práci s mandalami

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková, zveřejněno 28. 7. 2017

S mandalami se dá pracovat na několi způsobů, který bude ten váš? Načerpejte sílu, odložte vztek, pozvěte do svého života pozitivní síly přírody nebo se podívejte na svůj život tak trochu z odstupu.

Vložte do své mandaly aktuální pocit 

Před kreslením si na chvilku sedněte, zavřete si oči, uvědomte si celou svou sedící či ležící postavu a v duchu se zeptejte sami sebe „jak mi je?“ Svůj pocit si označte nejlépe jedním slovem (může to být podstatné i přídavné jméno, sloveso…) a toto slovo si zapamatujte a poznačte. Pocit nechte přejít přes ruku do barev a tvarů mandaly. Barvy vybírejte „jak vám přijdou pod ruku“. Nepřemýšlejte, zda se k sobě hodí, zda se vám barvy líbí apod. (toto hodnocení si necháme na později). Prostě barvy berte a kreslete. Při práci se soustřeďte na hrot pastelky, sledujte její tahy, poslouchejte jak šustí po papíře, sledujte, co se odehrává ve vašem nitru, jaké se objevují pocity… Pamatujte, že nejde o výsledek, ale o proces tvoření! Při kreslení mandal platí jedno pravidlo: čím více se budete snažit, tím to bude horší a tím méně budete se svým výsledkem spokojeni. 

Síla je uprostřed 

Už mnohé staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a uměly ji využít. I my dnes můžeme využít této zvláštní síly a to jak při vytváření mandaly, tak při relaxaci s hotovou mandalou. Až budete malovat mandalu, zkuste ji vymalovat od vnějšího okraje směrem do středu. Během kreslení si můžete představovat jak se noříte hlouběji do sebe sama a blížíte se svému já. Sledujte vše co se bude dít a vše si zaznamenávejte. 

Tvoříme mandalu síly 

Čas strávený sama se sebou ve vlastním rytmu je léčivý sám o sobě, a pokud si dovolíte ponořit se do tvoření mandal, dostanete se do prožitku přítomnosti. Čas pak plyne zdánlivě rychleji a tělo nabírá sílu a energii. Pokud chcete tento proces podpořit, použijte barvy, které v sobě obsahují odstíny červené, žluté a působí na vás hřejivým dojmem. Jistě už jste si všimli, že barvy mohou být odpudivé, děsivé, hřejivé, milé, kulaté… stejně tak jsou barvy, které nám dodávají životní sílu a podporují optimismus.

Než začnete tvořit svou mandalu síly, můžete si nejprve zavřít si oči a po krátkém zklidnění si představit všechny barvy, které pro vás znamenají sílu, energii a teplo. Ty pak použijte k tvorbě mandaly. Hotovou mandalu si vystavte na dobře viditelné místo, které několikrát denně navštěvujete a nechte ji na sebe působit. Můžete také sledovat, jak se každý den vaše mandala mění… 

Co nám může poskytnout hotová mandala

Při kreslení mandaly můžete požádat víly a anděly (pokud věříte v jejich existenci) o klid. Kruhový obrazec sám o sobě je díky harmonicky uspořádaným prvkům zklidňující předlohou pro duši, která se během kreslení snaží zaujmout stejně harmonický a uspořádaný tvar. Sledujte, jak se během kreslení mění váš dech.

Až dokreslíte svoji mandalu, vyhraďte si ještě malou chvilku a svou mandalu si prohlížejte od středu k okrajům, od okrajů ke středu… Možná zjistíte, že i zdánlivě klidný dvojrozměrný obrázek je velmi dynamický. Při sledování středu mandala jakoby „ožije“, barvy začnou tančit. Pokud budete tento tanec chvíli sledovat, zjistíte, že se vaše tělo uvolňuje, váš dech a tep se zklidňují… Pokud na vás útočí starosti a problémy, nechte je jako mraky odplynout a počkejte co přijde, co vám chce vaše mandala říct. Myšlenky si můžete zaznamenat a později se k nim vrátit. Možná jejich smysl pochopíte až mnohem později.

Mandala života

Po uvědomění si celé své postavy a vjemů ze všech smyslů si před svým vnitřním zrakem představte „svůj život“ se vším co k němu patří. Ten pak vložte do své mandaly. Vnitřní prožitek přeneste do tahů pastelkou… Po dokončení mandaly se podívejte na „svůj život“ a uvědomte si co byste v něm chtěli změnit. Pokud je to možné, proveďte tuto změnu ve vaší mandale a sledujte co se ve vás odehrává.

Vkládání záměru do mandaly

O mandalu se můžete zajímat z čistě estetických důvodů, ale také z důvodů její léčivé síly. Můžete se setkat s použitím mandaly jako podpory při léčbě fyzických, psychických i psychosomatických obtíží. Mandalu můžete využít jako pomůcku při relaxaci či meditaci, ale také jako průvodce při poznávání jiných kultur, jejich bohů a filosofických systémů. Neméně časté je i použití mandaly jako prostředníka k navázání kontaktu s anděly či jinými jemnohmotnými bytostmi. Ať už se rozhodnete použít mandalu jakkoli, jistě bude obohacením vašeho života.

Vyberte si k jakému účelu chcete svou mandalu použít. Před tím, než začnete s jejím vymalováváním si pro sebe řekněte k jakému účelu tuto mandalu budete vytvářet. Čím váš záměr bude jednodušeji a pozitivněji formulovaný a čím snáze si budete umět představit výsledek, tím účinnější mandala bude. Např. kreslím mandalu pro zdraví s myšlenkou: „jsem zdravá a plná síly“.

Odevzdání nepotřebného aneb mandala pro zničení

Někdy může být prospěšné mandalu pár dní pozorovat, nechat ji na sebe působit, někdy může mít stejný efekt její zničení (roztrhání, spálení…). Například tibetští mniši věří, že energie mandaly je uvolněna ve chvíli, kdy je mandala dokončena a výsledek ničí. Některé mandaly naopak slouží jako dvojrozměrné předlohy k pravé mandale, která vzniká při meditaci v našem vnitřním světě a dává nám možnost pochopit řád světa. Namalujte mandalu „pro zničení“. Vložte do ní vše čeho se chcete zbavit, vše co již dále nepotřebujete a co můžete bez obav odevzdat univerzu. Uvědomte si jaký pocit se při této představě objevil, jaké myšlenky či obavy vám vyvstaly a pak začněte. Po dokončení mandalu spalte či roztrhejte. Stále však sledujte co se ve vás odehrává.

Rekapitulace

Dnešní mandalu nakreslete se vzpomínkou na celý rok (nebo jiný časový úsek). Vložte do ní vše, co se za celý ten dlouhý čas událo. Všechny starosti, všechno co se nepovedlo, všechno trápení, ale také radost, těšení se, nadšení z povedeného. Ohlédněte se zpět, abyste mohli jít dál… Každý následující den si pak vzpomeňte co vám udělalo radost, na co se těšíte nebo co se vám povedlo, neboť to je recept na štěstí!

Než svou práci zcela ukončíte…

… podívejte se na svou mandalu jako na celek. Možná si i trochu poodstupte a zeptejte se: „jak na mě má mandala působí?“ nebo „líbí se mi?“, „co mi chce říct?“. Stejně jako na začátku tvoření si i nyní můžete označit svůj aktuální pocit slovem a porovnat ho s pocitem před začátkem tvoření. Nakonec, ještě před tím než vše uložíte do šuplíku, si na malý okamžik zavřete oči a „podívejte se“, jaký pro vás ten čas strávený s mandalou vlastně byl – jak snadno se vám vaše mandala „hledala“, jaké jste zvolili barvy, tvary, zda vás něco rušilo, jaké pocity jste měli během práce… Na úplný závěr si můžete svou mandalu pojmenovat. Dejte jí název, který bude obsahovat vše co jste s ní prožili. Název i s datumem si můžete poznačit na zadní stranu mandaly – vytvoříte si tak „mandalový deníček“ a budete se moci kdykoli, kdy budete chtít, k pocitům vrátit a dále s nimi pracovat.

Nechte svou mandalu promluvit

Každá barva a tvar (v podstatě symbol) jsou nositelé významu, který je dán jednak archetypálně, jednak časem, prostorem, kulturou a v neposlední řadě také osobní zkušeností každého jedince. Přesný výklad mandaly pak nelze uskutečnit jen na základě obecných významů, tabulek či prostřednictvím třetí osoby. Pokud chcete znát význam svých obrázků, ponořte se do nich… Sepište si barvy a tvary, které se v mandale vyskytují dle procenta jejich zastoupení. Mandalu odložte a chvíli se věnujte pouze tomuto seznamu. Každou barvu z vašeho seznamu si nejprve krátce představte před zavřenýma očima a počkejte, zda se vám v těle objeví nějaký pocit. K němu pak nechte přicházet slova, myšlenky, obrazy a ty zaznamenávejte. S kompletním seznamem se vraťte ke své mandale. Možná budete překvapeni co všechno se dá z mandaly vyčíst…

Chci se vydat cestou mandaly

Autor článku

malování mandal

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál