Zápis z jednání Rady (červen 2013)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

 

Program:

  1. kontrola úkolů stanovených pro druhé čtvrtletí roku 2013
  2. stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro třetí čtvrtletí roku 2013
  3. kontrola čerpání financí

Dnešního dne 25. 6. 2013 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem bylo stanovení úkolů pro období třetího čtvrtletí roku 2013, kontrola plnění úkolů pro druhé čtvrtletí a kontrola financí. Úkoly vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 7. 5. 2012.

K bodu 1.

Po projednání prvního bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně na svém zasedání tyto úkoly pro druhé čtvrtletí roku 2013:

a)      další úprava on-line kurzů pro širokou veřejnost (moodle) – kurzy jsou dále rozšiřovány a je chystáno jejich zapojení do gamifikace

b)      další úpravy webové prezentace centra – je připraven překlad do aj a gamifikace, čeká se na práci programátorů

c)      prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii – byly publikovány články v časopisu Sféra, Regenerace a Meduňka, byl přijat článek do časopisu Psychoterapie a bylo uspořádáno několik výstav

d)     hledání a oslovování sponzorů – byl spuštěn prodej lístků na mandalovníku, za účelem hledání individuálních dárců

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro třetí čtvrtletí roku 2013:

a)      další úprava on-line kurzů pro širokou veřejnost (moodle)

b)      další úpravy webové prezentace

c)      prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii

d)     hledání a oslovování

K bodu 3.

Pro rok 2013 byl schválen rozpočet, z něhož bylo ke dni zasedání rady čerpáno dle následujícího přehledu:

Výdaje v Kč

obchod                                          50.000,-                    čerpáno: 31.989,-

lektorné                                         70.000,-                    čerpáno: 17.750,-

nájem                                           120.000,-                    čerpáno: 39.000,-

asistenti                                         50.000,-                    čerpáno: 30.570,-

materiál                                         10.000,-                    čerpáno: 7.574,-

vybavení                                          5.000,-                    čerpáno: 535,-

IT sféra                                          10.000,-                    čerpáno: 757,-

reklama                                          40.000,-                    čerpáno: 591,-

vzdělání                                         20.000,-                    čerpáno: 4.325,-

celkem                                        375.000,-                    čerpáno: 133.091,-

 

Příjmy za 1. a 2. čtvrtletí jsou 206.100,- a jsou tvořeny 71.377,- (obchůdek) + 22.650,- (dary) + 76.092,- (kurzovné) + 35.981,- (podnájem).

 

V Brně dne 25. 6. 2013