Zápis z jednání Rady (duben 2012)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

 

Program:

  1. kontrola plnění úkolů a jednotlivých kroků k úkolům pro první čtvrtletí roku 2012
  2. stanovení úkolů a jednotlivých kroků pro druhé čtvrtletí roku 2012
  3. nabídka spolupráce s občanským sdružením Eduwork o.s.

Dnešního dne 5. 4. 2012 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem byla kontrola plnění úkolů stanovených na jednání Rady občanského sdružení z 5.1.2012 , stanovení úkolů pro období druhého čtvrtletí roku 2012 a schválení spolupráce s občanským sdružením Eduwork o.s.. Úkoly pro druhé čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 14.11. 2011 a součástí jejich projednání bylo navržení jednotlivých kroků pro jejich realizaci.

K bodu 1.

Během prvního bodu jednání byla provedena kontrola plnění jednotlivých kroků k úkolům stanovených 5. 1. 2012.

  1. podání žádosti o akreditaci občanského sdružení pod MŠMT bylo provedeno dne 19. 1. 2012
  2. realizace on-line kurzů pro širokou veřejnost (moodle) bylo provedeno a dále se pracuje na vylepšení
  3. prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii bylo provedeno konkrétně v těchto krocích:

leden

únor

březen

  1. hledání a oslovování sponzorů – byl sepsán dopis pro oslovení tiskáren, výtvarných potřeb a kaváren s nabídkou spolupráce, který byl rozeslán na adresy brněnských vytipovaných společností

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro druhé čtvrtletí roku 2012:

K bodu 3.

Po projednání třetího bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně toto rozhodnutí:

Centrum Mandala naváže spolupráci s Eduworkem pro realizaci vzdělávacích programů pro učitele.

 

V Brně dne 5. 4. 2012