Zápis z jednání Rady (duben 2013)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

Program:

1. kontrola úkolů stanovených pro první čtvrtletí roku 2013
2. stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro druhé čtvrtletí roku 2013
3. kontrola čerpání financí
4. různé


Dnešního dne 5. 4. 2013 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem bylo stanovení úkolů pro období druhého čtvrtletí roku 2013, kontrola plnění úkolů pro první čtvrtletí a kontrola financí. Úkoly pro první čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 7. 5. 2012.

K bodu 1.
Po projednání prvního bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně na lednovém zasedání tyto úkoly pro první čtvrtletí roku 2013:

leden 2013
- článek v arteterapii Mandala v artefiletice 30/2012
- článek arteterapie v Ošetřovatelská péče, odborný časopis zdravotnických pracovníků v sociálních službách, číslo 6/ 2012
- výstava Kristýny Nečasové v Redwall café
únor 2013
- rozhovor se Zuzanou Řezáčovou Lukáškovou v BTV
březen 2013
- rozhovor se Zuzanou Řezáčovou Lukáškovou v internetové televizi cesty k sobě o slovanských bohyních
- vernisáž Mandala dětem - http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-obilny-trh-obsadila-jurta-s-mandalami-od-deti-20130311.html
- článek v Regeneraci - Osm kroků jak jít za svými sny
- vstup Zuzany Řezáčové Lukáškové v Dobrém ránu )tvorba velikooční dekorace z odpadků)
- výstava Jany Roselli

K bodu 2.
Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro druhé čtvrtletí roku 2013:

K bodu 3.
Pro rok 2013 byl schválen rozpočet, z něhož bylo v prvním čtvrtletí čerpáno dle následujícího přehledu:

Výdaje v Kč
obchod 50.000,-  čerpáno: 12.109,-
lektorné  70.000,- čerpáno: 15.500,-
nájem  120.000,- čerpáno: 30.000,-
asistenti 50.000,- čerpáno: 16.720,-
materiál 10.000,-  čerpáno: 5.545,-
vybavení 5.000,- čerpáno: 0,-
IT sféra 10.000,- čerpáno: 0,-
reklama 40.000,- čerpáno: 300,-
vzdělání 20.000,- čerpáno: 3.175,-
celkem 375.000,- čerpáno: 83.349,-

Příjmy za 1. čtvrtletí jsou 80.953,- a jsou tvořeny 26.622,- (obchůdek) + 3.650,- dary + 36.955 (kurzovné) + 13.726,- (podnájem).

K bodu 4.
Vzhledem k chystaným legislativním změnám a k zápornému výsledku hospodaření navrhla jednatelka sdružení Zuzana Řezáčová Lukášková svolání valné hromady s cílem navržení a projednání případných změn ve fungování občanského sdružení. Valná hromada by se měla uskutečnit nejpozději do konce června 2013.

Tento bod jednání přijala Rada centra jednohlasně.

V Brně dne 5. 4. 2013