Zápis z jednání Rady (leden 2012)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

 

Program: 

  1. stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro první čtvrtletí roku 2012

  2. schválení rozpočtu pro rok 2012

 

Dnešního dne 5. 1. 2012 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem bylo stanovení úkolů pro období prvního čtvrtletí roku 2012 a schválení rozpočtu pro rok 2012. Úkoly pro první čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 14.11. 2011 a součástí jejich projednání bylo navržení jednotlivých kroků pro jejich realizaci.

 

K bodu 1.

Po projednání prvního bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro první čtvrtletí roku 2012:

 

  1. podání žádosti o akreditaci občanského sdružení pod MŠMT

  2. realizace on-line kurzů pro širokou veřejnost (moodle)

  3. prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii

  4. hledání a oslovování sponzorů

 

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tento rozpočet pro rok 2012:

 

 

Pro financování některých vybraných projektů (dle aktuálních výzev) budou hledány finanční prostředky z grantových zdrojů.

 

Poznámka: Pro kontrolu plnění rozpočtu a pro snadnou kontrolu finančních transakcí centra byl jednatelkou a místojednatelkou zřízen transparentní účet u Fio banky.

 

V Brně dne 5. 1. 2012

 

členové Rady sdružení:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová