Zápis z jednání Rady (leden 2013)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

Program:

  1. stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro první čtvrtletí roku 2013

  2. schválení rozpočtu pro rok 2013

  3. schválení výroční zprávy za rok 2012

  4. navržení cílů pro rok 2013

Dnešního dne 7. 1. 2013 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem bylo stanovení úkolů pro období prvního čtvrtletí roku 2013 a schválení rozpočtu pro rok 2013. Úkoly pro první čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 7. 5. 2012 a součástí jejich projednání bylo navržení jednotlivých kroků pro jejich realizaci. Současně byla projednávána předložená výroční zpráva za rok 2012 a navrženy cíle pro rok 2013.

 

K bodu 1.

Po projednání prvního bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro první čtvrtletí roku 2013:

 

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tento rozpočet pro rok 2012:

Výdaje v Kč

obchod 50.000,-

lektorné 70.000,-

nájem 120.000,-

asistenti 50.000,-

materiál 10.000,-

vybavení 5.000,-

IT sféra 10.000,-

reklama 40.000,-

vzdělání 20.000,-

celkem 375.000,-

Pro financování některých vybraných projektů (dle aktuálních výzev) budou hledány finanční prostředky z grantových zdrojů.

 

K bodu 3.

Po projednání třetího bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně předloženou výroční zprávu za rok 2012 a odsouhlasila její uveřejnění na webu.

 

K bodu 4.

Rada navrhla pro rok 2013 tyto cíle:

 

V Brně dne 7. 1. 2013