Zápis z ustanovujícího jednání Rady centra

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

 

Program: volba jednatele a místojednatele sdružení

Dnešního dne 14. 11. 2011 byla svolána schůze ustavující schůze Rady občanského sdružení, jejímž jediným programem byla volba jednatel sdružení a zároveň předsedy Rady sdružení a místojednatele sdružení a zároveň místopředsedy Rady sdružení.

 

Po projednání jediného bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně toto rozhodnutí:

jednatelem sdružení a zároveň předsedou Rady byla zvolena: Zuzana Řezáčová Lukášková

místojednatelem sdružení a zároveň místopředsedou Rady byla zvolena: Petra Šamalíková

 

V Brně dne 14. 11. 2011

 

členové Rady sdružení:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová