Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Ivan Štrouf Už u nás nepracuje

Zkušený grafik, malíř a výtvarník s velkým životním nadhledem a zkušenostmi.

info@centrum-mandala.cz — 777 623 906 (asistentka)

Krédo – lapidárnost a jednoduchost tvarů zbavených nadbytečností, snaha rychle oslovit moderního člověka

Po absolvování Vyšší uměleckoprůmyslové školy v Brně pracoval v propagaci. V roce 1969 se rozhodl pro svobodné povolání. Navrhoval plakáty, katalogy, pozvánky pro Moravskou galerii, Muzeum města Brna a další, výstavní expozice pro Brněnské veletrhy v tuzemsku i zahraničí. Typografické úpravy knih a obálky, ilustroval např. Petr Bezruč – Slezské písně, Jiří Wolker – Balady, Walker Percy – Láska v troskách. Je autorem četných logotypů (Masarykova universita, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Welding aj.) a dvou poštovních známek. Účastnil se mnoha společných výstav doma i v cizině, uspořádal tři samostatné výstavy a získal několik ocenění. Stranou jeho pozornosti nezůstává ani volná tvorba. Externí výuka na fakultě výtvarných umění při VUT Brno (1998 – 2009). V poslední době se věnuje takřka výhradně navrhování knižních obálek a grafickým úpravám publikací.

Ivan Štrouf u nás teď nic nevede. Věříme, že si vyberete něco z našich aktuálních kurzů.