Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Mandala mezi kulturami

 

Samotné slovo mandala pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, a možná proto jsou mandaly spojovány právě s východními náboženstvími. Mandala však nepaří do žádné kultury ani do žádného náboženství. Je to nadčasový a nadkulturní symbol jednoty a rovnováhy.

Východní mandalou je takzvaná jantra. Jantra znamená podpora nebo pomůcka a je to forma mandaly, ve které se potkává kruh a čtverec. Tento obrazec tak vytváří dokonalou harmonii a sjednocení pozemského (čtverec) s božským (kruh), nebo s tím co nás převyšuje. Jantry jsou dodnes využívány pro náboženské rituály(v lámaismu nebo tantrické józe). Nejuctívanější jantrou v Indii je Srijantra, jantra velké kosmické mocnosti Tripura Sundari. Představuje symbol celého kosmu, jenž slouží jako upomínka na neoddělitelnost subjektu od objektu.

Tyto mandaly obsahují tradičně stanovené tvary, které jsou nejenom kresleny či malovány, ale bývají při zvláštních příležitostech znázorňovány také trojrozměrně. Vytvářejí se jak v malém (např. jako namalované meditační pomůcky), tak ve velkém (např. jako půdorys chrámů).

 

Mandalou ze západu je pak například indiánský lapač snů. Je to kruh s výpletem, na kterém se mají zachycovat zprávy od ducha, který k nám promlouvá skrze samotný střed mandaly (tak jako v mnoha jiných kulturách).

 

 

Někde mezi východem a západem pak leží Evropa s křesťanskou kulturou a kruhovými ornamenty, které se nacházejí v rozetových oknech, kruhových bludištích na podlahách katedrál a na kopulích Božích domů. Na našem území se mandala vyskytovala i ve starověku. Byla to mandala dle posvátná geometrie. O té, ale také o mandalách dalších kultur, o tom jak s mandalou pracovat a jak ji pro sebe využít se dozvíte v našem e-booku.

Mandaly kolem nás