Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Mandaly dle posvátné geometrie

Posvátná geometrie je v mandalách i v přírodě, která nás obklopuje. Naj­deme je také ve vesmíru. Jak se praví, jak nahoře, tak dole. Základní prvky mandal posvátné geometrie obsahují zázrak stvoření vesmíru...

Vznik vesmíru a života

Bod znázorňuje Boha, který nemá ani rozměr, ani místo a přece z něj vzniká celý náš svět. Z bodu vzniká pohybem do všech směrů kruh, který je prvotní mandalou a stále obsahuje vše. Je jednotou. Je symbolem prvního pohybu, samotného velkého třesku a spojení se vším.

První den stvoření  vzniká po vytvoření druhého stejně velkého kruhu, jehož střed leží na obvodu kruhu prvního. Vzniká tak tvar zvaný Vesica Piscis. Je to první tvar vznikajícího vesmíru, expanze reality do duality, první protnutí, prolnutí dvojího, lůno Univerza, spojení mužského a ženského, boha a bohyně.

Pohybem druhého dne stvoření vzniká na hranici nově stvořeného (hraniční kruh vesicy piscis) třetí kruh. Vzniká tak geometrický základ pro čtyřstěn.

S každým dalším pohybem a nově vytvořeným kruhem, vzniká obrovské množství nových informací a nových tvůrčích vzorců. Tvorba pokračuje stejnými pohyby vždy v nově vzniklém průsečíku až do vytvoření „Zárodku života“. Během šesti dnů stvoření tak vzniká prvních sedm kruhů (bůh a šest dní stvoření), které znázorňují šest dní stvoření po nichž bůh odpočíval.

Semeno a květ života

Doplněním dalších kruhů k zárodku života vzniká obrazec, který nazýváme „Semeno života“. V semeni je schovaný již celý kabalistický „Strom života“ se všemi svými obrazci Strom – Květy – Ovoce – Semeno – Strom.

Pokračováním ve stejném pohybu tvoření expanduje stvořené o další dimenzi a vzniká symbol, který je nazýván „Květem života“. Ten obsahuje sedm celých kruhů, které se vzájemně dotýkají. Je to posvátný symbol zobrazovaný v mnoha náboženstvích a v architektuře mnoha národů. Můžeme ho najít jako vzor ve vitrážových oknech, jako prvek na oltářích, hrobkách, ale také jako ochranný symbol na předmětech denní potřeby. Jeho nadčasovost a prastarost dokládá i to, že je k nalezení už i u tzv. „primitivních“ národů. „Květ života“ bývá ve svém zobrazení ohraničen dvěma kruhy. Víc po dlouhá tisíciletí nebylo zobrazováno...

Zdroj: Prastaré tajemství květu života, Drunvalo Melchidezek,Pragma 2008

Návod jak na vlastní mandalu dle posvátné geometrie

Více o mandalách v posvátné geometrii v našem e-booku Mandala - cesta k sobě