Tvary v mandale

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková, zveřejněno 26. 8. 2017

Jak nás tvary oslovují nebo naopak co jimi můžeme vše vyjádřit si lze vyzkoušet jednoduše tím, že se nějaké slovo, pocit nebo náladu pokusíme zachytit pouze do tvaru. Barva při tom není důležitá. Udělejte si svůj vlastní slovníček a pak teprve si přečtěte "obecné významy".

Tento text vznikl na základě vašich odpovědí (a je dále aktualizován) z dotazníku.

Bod

Bod je něco velmi malého a velmi vzdáleného a možná i právě proto trochu uniká naší pozornosti a může evokovat tmu nebo nicotu. Jeho grafické vyjádření je nepatrná tečka, která označuje i bod na mapě, tedy místo, kam chceme dojít nebo od kud vycházíme. Může proto být symbolem směru, cíle, startu... Bod je v mnoha kulturách symbol Boha a jednoty, ale pro nás znamená také střed, soustředění, píchnutí, někdo na něco poukazuje, jako mířící ukazovák, centrum, místo, začátek, člověk, okamžik nebo událost, je to stabilita, jistota, vtažení, základ, existence, pevnost, uzemnění, bod soustředění, zázemí, zrod něčeho nového, srdce a vyžařování. Je symbolem pro soustředěnou energii, začátek (výchozí místo odkud začínám), ale i cíl, konec myšlenkya záchytný bod. Bod může být něco záchytného k čemu mohu směřovat, je počátkem stvoření a zrození, ale také součástí něčeho velkého, „odraz mého já“. Bod může znázorňovat jednotlivce a jeho já, zvlášť, pokud je ve středu mandaly. Body vzdálené od středu kruhu mohou pak být symbolem pro lidi z okolí (rodina, příbuzní, přátelé a známí). Může pro nás být ale také osamělostí v mnohosti.

Kruh

Z bodu může spojení bodů v jeden celek nebo expanzí jednoho bodu vzniknout kruh, který symbolizuje nekonečno, sjednocení, klid, soudržnost, harmonii, celistvost a uspořádání celku. Kruh patří mezi měkké tvary a je dále symbolem pro symetrii, věčnost, dokonalost, společenství lidí (přátelé, rodina), bezpečí a soudržnost rodiny, spolupráci, spojení, souhru, pospolitost, mateřství, objetí a  teplo, dokonalost a krásu. Značí nekončící nebo zacyklenou energii a je tvarem kola, největšího vynálezu lidstva. Svou linkou ohraničuje prostor, uzavírá, vymezuje a definuje životní prostor, čímž na jedné straně omezuje a na straně druhé dává pocit jistoty, bezpečí a ochrany, která umožňuje nikdy nekončící proces. Kruh může symbolizovat rodinu, uzavřenou komunitu, oblast, která nemá být narušena a má něco spojeného, nekonečného, lehkého, vzdušného příjemného. Zároveň ale vymezuje hranice, přes které ti venku neví co je uvnitř a naopak. Kolik kruhů míváte ve své mandale a co je uvnitř nich?

Spirála

Kruh je začátkem spirály. Ta je energií v pohybu, vzestup i pád, ladné nekonečné odvíjení pozitivní proudící energie, nekonečno, neskutečnost, nadzemskost, energetický potenciál, dobro, tajemno, hra, veselí a radost, plynutí, opakování, energie, věčnost, neznámo, harmonie, expanzivita, vývoj, otevřenost, neomezenost, informace, útěk z nepříjemna, točení, cesta, útulnost, naděje a láska. Možná i proto je často spojována s duchovním rozvojem a se směřováním k jednotě a Bohu, ale také sestupem, ztrátou energie jako v černé díře. Spirála může symbolizovat příjem informací, průchod energie nebo cestu duše i duši samotnou, vír, tunel ke světlu (i informační kanál) a veletoč. Může být také symbolem změny. Ve spirále se vine DNA zajišťující pokračovní života, je to tvar, který nemá konce. Ale pozor na orientaci! Může se velice rychle měnit na negativní. Pokud se spirála odvíjí po směru hodinových ručiček znázorňuje volnost, otevřenost, překonání překážek, proudění. Spirály zatočené doleva ruší něco, co tu již bylo vytvořeno a proto může být spojována s nebezpečím, falší a marnotratností. Dvojice spirál pak může symbolizovat dávání a přijímaní, stoupání a klesání a pod.

Čtverec

Kulaté tvary jsou často spojovány s ženskou a s božskou energií. Jejich protipólem je pak pozemská a mužská energie přímek, energie racionality a schopnosti rozumového uvažování. Čtverec dává pevně dané hranice a umožňuje souměrné uspořádání. Podobně jako kruh vymezuje území, poskytuje pocit bezpečí, ale díky ostrým hranám a rohům znamená také ostré vymezení, vyhraněnost, základ, něco pravidelného, zaškatulkovaného, upozornění (jen sem můžete, pozor, moje teritorium, mé soukromí) a zákaz až uzavřenost, ale také prostor se čtyřmi východisky. Zatímco kruh vymezuje prostor pro duši, čtverec nám pomáhá vymezit náš osobní prostor (jako např. dům). Díky určení čtyř světových stran a čtyř živlů vymezuje náš svět. Je symbolem pevnosti a stability, úkolu, domu, jistoty, stolu pro rodinu, „přihrádek a škatulek“, hravé symetrie, spravedlnosti, akce a spojených rukou dvou lidí. Čtverec má čtyři rohy, které mohou být vnímány jako přísné nebo dokonce jako rušitelé energie a symbol boje, zvlášť pokud jsou v kombinaci s oblými hranami, ale mohou být vnímány také jako čtyři úhly pohledu spojující se uprostřed v kompromis.

Trojúhelník

Z přímek je také trojúhelník, špičatý útvar, ukazatel směru a symbol nahlížení do hloubky i stoupání k vrcholu. Je spojován s výstrahou, nebezpečím, nedělitelností, krutostí, chladností, racionalitou, ostrými hroty, něčím špičatým, pichlavým, něčím co narušuje, vniká a je trochu nepřijemné, ale také s ochranou, svatou trojicí, vyšší mocí, univerzalitou, povznesenmí, směřováním, nekonečnem, vrcholem, spojením, energetickým tokem a božskou energií (Boží oko = víra a naděje). Trojúhelník má ve svém trojrozměrném podání tvar pyramidy a možná i proto asociuje základnu, stoupání od základu k nejvyššímu bodu, vývoj, bojovnost, geometrii, hodnoty a úspěch (nebo alespoň jeho polovinu). Trojúhelník je symbolem trojice (nebe, peklo, země; otec, syn a duch svatý), síly a dynamiky, oka do budoucnosti, může znamenat opomíjení našeho vnitřního světa, ale jako rovnostranný trojúhelník může být i harmonií a vyvážeností. Trojúhelník je také o uspořádání, seřazení priorit, stoupání, dosahování vysněného cíle, ale i o moci, víře, o možnosti něco změnit, ikdyž něco zůstává stejné.

Najděte význam symbolů své mandaly

Autor článku

kruh

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál