Centrum Mandala - tvoříme harmonii
Mandala

Výroční zpráva

Autor: , zveřejněno 26. 12. 2011

Centrum Mandala má za sebou další rok své existence, ve kterém získalo novou tvář a identitu. Z malé zájmové činnosti (grassroot organizace) se stalo občanské sdružení s logem, stanovami, razítkem a stabilním realizačním týmem.

Motto: „Mandala je spojnicí umění, moudrosti východních filosofií a dnešního moderního pojetí světa.“

Poslání centra

Centrum Mandala je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím. Hlavním po­sláním centra je všestranný osobnostní rozvoj mladých lidí, členů i nečlenů, a po­moc při překonávání různých osobních krizí.

Centrum Mandala sdružuje lektory, kteří chtějí realizovat své sny, poskytuje jim zá­zemí, prostor i organizační zastřešení. Široké veřejnosti pak centrum nabízí prostor pro kreativní tvorbu a sebepoznávání, odpočinek a relaxaci, ale i získání nových pohledů na svět kolem nás a mnoho dalšího.

Kvalitu našich programů zajišťujeme průběžnými supervizemi, dalším vzdě­láváním lektorů i dobrovolníků v podobě kurzů a dlouhodobých výcviků.

Struktura občanského sdružení

Centrum Mandala je od října roku 2011 občanským sdružením. Nejvyšším or­gánem centra je Valná hromada, výkonným orgánem centra je Rada centra, která má čtyři členky. Centrum navenek zastupuje jednatelka sdružení, která je sta­tutárním orgánem centra a je zastupována místojednatelkou. Viz stanovy centra.

Členky Rady centra

 • Zuzana Řezáčová Lukášková (jednatelka)
 • Petra Šamalíková (místojednatelka)
 • Hana Formánková
 • Jana Budařová

Jak vypadal rok 2011

Centrum Mandala má za sebou další rok své existence, ve kterém získalo novou tvář a identitu. Z malé zájmové činnosti (grassroot organizace) se stalo občanské sdružení s logem, stanovami, razítkem a stabilním realizačním týmem. V průběhu roku jsme pořádali akce pro širokou veřejnost i pro naše lektory, pro naše klienty, kterými jsou převážně ženy, a zapojili jsme se i do celobrněnského festivalu.

leden

únor

 • zahájení druhého pololetí školního roku 2010/2011

 • zahájení spolupráce s panem Štroufem (výtvarník)

březen

 • příprava textů pro nové webové stránky

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • domlouvání spolupráce s dalšími lidmi

duben

 • spuštění nového webu, kompletace textů

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • domlouvání spolupráce s dalšími lidmi

květen

 • příprava výstavy Neumím, přece kreslím

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • příprava materiálů potřebných pro vznik občanského sdružení

červen

 • ukončení programu pro podporu podnikání žen v Brně, který nám poskytl cenné informace, podporu a kontakty

 • prezentace v publikaci Dvanáct příběhů žen, které vzaly osud do svých ru­kou (Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen)

 • první setkání lektorů Centra Mandala

 • ukončení školního roku společným sypáním mandaly (fotografie a zápis o akci na titulní stránce Brněnského deníku)

 • vernisáž zahajující měsíční výstavu Neumím, přece kreslím (fotografie a zá­pis o akci na titulní stránce Brněnského deníku)

červenec

 • příprava stanov, vzorů smluv a dalších materiálů potřebných k zajištění or­ganizační struktury centra pro příští školní rok

 • letní škola kreslení

srpen

září

 • zahájení dalšího školního roku společným sypáním mandaly (fotografie a zá­pis o akci na titulní stránce Brněnského deníku a deníku Brno dnes)

 • vernisáž a zahájení výstavy obrazů Andrei Frídové (roz. Skulilové) „Promě­ny krajiny letošního jara“

 • vydání kalendáře mandal pro rok 2012 na téma mandaly dle posvátné geo­metrie, autorkou ústřední mandaly je Jana Budařová (sestra Jana Budaře)

 • úprava prostor centra a jejich dovybavení

říjen

Centrum Mandala v Českém rozhlase Brno from Vimeo.

 • zahájení programu pro maminky s dětmi

listopad

 • účast na festivalu Milujeme stromy (koncert Martina Nykodyma)

 • zřízení transparentního účtu

 • rozhovor pro Brněnskou televizi v programu Vlna z Brna

 • zahájení přípravy projektu Pomáháme ženám

 • zapojení dobrovolníků do chodu centra

 • překročení hranice 1000 odběratelů mandal zdarma (mailová služba)

 • sestavení realizačního týmu a Rady centra (výkonný orgán centra)

 • článek o mandalách v deníku Náš zvířetník

 • článek Rituál v zážitkové pedagogice v časopise Gymnasion

prosinec

 • zapojení do projektu seniorpasy

 • zahájení přípravy kalendáře pro rok 2013

 • prezentace činnosti centra v dílně ve výtvarných potřebách na Husové

 • příprava podkladů pro akreditování kurzů

 • vyprodání kalendáře pro rok 2012

Dlouhodobé kurzy realizované v roce 2011:

 • kurz kreslení mandal Cesta mandaly

 • kurz Tvoření mandal

 • kurz základy kreslení s Ivanem Štroufem

 • arteterapeutický ateliér

 • relaxace

 • skupinová psychoterapie

 • otevřená výtvarná dílna

 • setkání s Osho Zen Tarotem

 • Hudba v nás

Číselné údaje z roku 2011:

 • průměrná denní návštěvnost webových stránek:148

 • počet fanoušků na facebooku: 547

 • počet klientů v databázi: 543

 • počet odběratelů služby mandala zdarma: 1086

 • počet spolupracujících lektorů: 15

 • počet dobrovolníků: 3

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2011 poskytli finanční i materiální podporu, radu nebo svou dobrovolnickou činností podpořili chod centra. Děkujeme všem lekto­rům, kteří se podílejí na poskytování kvalitních služeb, realizačnímu týmu i našim partnerům.

V tomto roce s námi spolupracovali a podpořili nás:

 • Iva Kavanová

 • rodina Lukáškova

 • Vlastimil Macek

 • Jana Kuřátková

 • Jan Řezáč

 • Veronika Urbanová

 • JPconsult

 • pan Joska

 

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Další články autora

Získejte vždy aktuální informace o akcích

ať už vám nikdy nic neunikne!

Odesláním formuláře souhlasíte obchodními podmínkami a s ochranou osobních údajů a potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů podle kterých se řídíme.

Podobné články

mandala na plátně

Za vším hledej mandalu

Určitě jste si všimli módní vlny tzv. antistresových omalovánek pro dospělé. Nevyhnula se ani mně.

Nepříjemné pocity jsou dar

Setkávám se s reakcí, že Metoda RUŠ je lidem velmi sympatická, ale že neví, co by řešili...

Mandala dětem

Tvoříme spolu a pomáháme

Projekt Mandala dětem snad už ani netřeba představovat. Za tu dobu, co tu s námi je (již 7 let), si získal mnoho fanoušků a podpory. Rok od roku váš zájem o kreslení mandal pro dobrou věc narůstá a my jsme vám všem za to opravdu moc vděční.