Výroční zpráva

Autor: Zuzana Řezáčová Lukášková, zveřejněno 26. 12. 2011

Centrum Mandala má za sebou další rok své existence, ve kterém získalo novou tvář a identitu. Z malé zájmové činnosti (grassroot organizace) se stalo občanské sdružení s logem, stanovami, razítkem a stabilním realizačním týmem.

Motto: „Mandala je spojnicí umění, moudrosti východních filosofií a dnešního moderního pojetí světa.“

Poslání centra

Centrum Mandala je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím. Hlavním po­sláním centra je všestranný osobnostní rozvoj mladých lidí, členů i nečlenů, a po­moc při překonávání různých osobních krizí.

Centrum Mandala sdružuje lektory, kteří chtějí realizovat své sny, poskytuje jim zá­zemí, prostor i organizační zastřešení. Široké veřejnosti pak centrum nabízí prostor pro kreativní tvorbu a sebepoznávání, odpočinek a relaxaci, ale i získání nových pohledů na svět kolem nás a mnoho dalšího.

Kvalitu našich programů zajišťujeme průběžnými supervizemi, dalším vzdě­láváním lektorů i dobrovolníků v podobě kurzů a dlouhodobých výcviků.

Struktura občanského sdružení

Centrum Mandala je od října roku 2011 občanským sdružením. Nejvyšším or­gánem centra je Valná hromada, výkonným orgánem centra je Rada centra, která má čtyři členky. Centrum navenek zastupuje jednatelka sdružení, která je sta­tutárním orgánem centra a je zastupována místojednatelkou. Viz stanovy centra.

Členky Rady centra

 • Zuzana Řezáčová Lukášková (jednatelka)
 • Petra Šamalíková (místojednatelka)
 • Hana Formánková
 • Jana Budařová

Jak vypadal rok 2011

Centrum Mandala má za sebou další rok své existence, ve kterém získalo novou tvář a identitu. Z malé zájmové činnosti (grassroot organizace) se stalo občanské sdružení s logem, stanovami, razítkem a stabilním realizačním týmem. V průběhu roku jsme pořádali akce pro širokou veřejnost i pro naše lektory, pro naše klienty, kterými jsou převážně ženy, a zapojili jsme se i do celobrněnského festivalu.

leden

únor

 • zahájení druhého pololetí školního roku 2010/2011

 • zahájení spolupráce s panem Štroufem (výtvarník)

březen

 • příprava textů pro nové webové stránky

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • domlouvání spolupráce s dalšími lidmi

duben

 • spuštění nového webu, kompletace textů

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • domlouvání spolupráce s dalšími lidmi

květen

 • příprava výstavy Neumím, přece kreslím

 • pořádání kurzů a víkendovek

 • příprava materiálů potřebných pro vznik občanského sdružení

červen

 • ukončení programu pro podporu podnikání žen v Brně, který nám poskytl cenné informace, podporu a kontakty

 • prezentace v publikaci Dvanáct příběhů žen, které vzaly osud do svých ru­kou (Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen)

 • první setkání lektorů Centra Mandala

 • ukončení školního roku společným sypáním mandaly (fotografie a zápis o akci na titulní stránce Brněnského deníku)

 • vernisáž zahajující měsíční výstavu Neumím, přece kreslím (fotografie a zá­pis o akci na titulní stránce Brněnského deníku)

červenec

 • příprava stanov, vzorů smluv a dalších materiálů potřebných k zajištění or­ganizační struktury centra pro příští školní rok

 • letní škola kreslení

srpen

 • zpracování loga a návrhu na jeho používání

 • rozhovor pro Teenweb Českého rozhlasu (Povídání o mandalách)

září

 • zahájení dalšího školního roku společným sypáním mandaly (fotografie a zá­pis o akci na titulní stránce Brněnského deníku a deníku Brno dnes)

 • vernisáž a zahájení výstavy obrazů Andrei Frídové (roz. Skulilové) „Promě­ny krajiny letošního jara“

 • vydání kalendáře mandal pro rok 2012 na téma mandaly dle posvátné geo­metrie, autorkou ústřední mandaly je Jana Budařová (sestra Jana Budaře)

 • úprava prostor centra a jejich dovybavení

říjen

Centrum Mandala v Českém rozhlase Brno from Vimeo.

 • zahájení programu pro maminky s dětmi

listopad

 • účast na festivalu Milujeme stromy (koncert Martina Nykodyma)

 • zřízení transparentního účtu

 • rozhovor pro Brněnskou televizi v programu Vlna z Brna

 • zahájení přípravy projektu Pomáháme ženám

 • zapojení dobrovolníků do chodu centra

 • překročení hranice 1000 odběratelů mandal zdarma (mailová služba)

 • sestavení realizačního týmu a Rady centra (výkonný orgán centra)

 • článek o mandalách v deníku Náš zvířetník

 • článek Rituál v zážitkové pedagogice v časopise Gymnasion

prosinec

 • zapojení do projektu seniorpasy

 • zahájení přípravy kalendáře pro rok 2013

 • prezentace činnosti centra v dílně ve výtvarných potřebách na Husové

 • příprava podkladů pro akreditování kurzů

 • vyprodání kalendáře pro rok 2012

Dlouhodobé kurzy realizované v roce 2011:

 • kurz kreslení mandal Cesta mandaly

 • kurz Tvoření mandal

 • kurz základy kreslení s Ivanem Štroufem

 • arteterapeutický ateliér

 • relaxace

 • skupinová psychoterapie

 • otevřená výtvarná dílna

 • setkání s Osho Zen Tarotem

 • Hudba v nás

Číselné údaje z roku 2011:

 • průměrná denní návštěvnost webových stránek:148

 • počet fanoušků na facebooku: 547

 • počet klientů v databázi: 543

 • počet odběratelů služby mandala zdarma: 1086

 • počet spolupracujících lektorů: 15

 • počet dobrovolníků: 3

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2011 poskytli finanční i materiální podporu, radu nebo svou dobrovolnickou činností podpořili chod centra. Děkujeme všem lekto­rům, kteří se podílejí na poskytování kvalitních služeb, realizačnímu týmu i našim partnerům.

V tomto roce s námi spolupracovali a podpořili nás:

 • Iva Kavanová

 • rodina Lukáškova

 • Vlastimil Macek

 • Jana Kuřátková

 • Jan Řezáč

 • Veronika Urbanová

 • JPconsult

 • pan Joska

 

Autor článku

medaile

Zuzana Řezáčová Lukášková

Arteterapeutka, která jako jediná v ČR pracuje s mandalovým diagnostickým testem.

Podobné články

Podporujeme, zachraňujeme, zlepšujeme svět pro další generace

Centrum Mandala má nemalou misi - zachránit svět. To se může zdát stejně nemožné, jako sníst mamuta. Všichni ale víme, že když mamuta rozporcujete a jíte jednotlivé porce, možné to je. A tak jsme si i my naši misi rozdělili na menší a zvládnutelné části.

Číst dál
Vánoční mix

Vánoční MIX

Vánoční stromeček uprostřed pokoje. Vůně jehličí a cukroví. Rozbalují se dárky. Ten od vás překvapí, potěší a nadchne zároveň. "To jsi malovala sama?" ptá se nevěřícně babička. "Ano, jen pro tebe."

Číst dál