Budeme si rozumět?

Těší nás váš zájem o spolupráci s Centrem Mandala. Abychom zjistili, jestli si budeme rozumět, máme na vás pár otázek.

V Centru Mandala věříme, že šťastní a spokojení lidé tvoří šťastnou a spokojenou společnost a ta je naším cílem. Snažíme se zharmonizovat co nejvíce lidí po psychické i fyzické stránce. Tím, že vneseme harmonii do života jednotlivce (zvlášť ženy), zharmonizujeme kousek celku, který tak zachráníme. Nemyslíte? Při naší práci respektujeme druhé a proto pracujeme nedirektivním způsobem (jsme průvodci respektující cestu druhých).

Souhlasíte?*

Jak si naši spolupráci představujete?*

Jaký způsob spolupráce preferujete?

Naši lektoři milují svoji práci s lidmi a dále se v ní zdokonalují. Klienti jsou pro nás vším, ale zároveň dbáme o svou vlastní fyzickou i psychickou pohodu. Svým klientům jsme průvodci, nikoli autoritou, která říká, jak to v životě mají a co mají nebo nemají dělat. Zkrátka pracujeme nedirektivním způsobem. Vztah mezi Centrem Mandala a lektorem je partnerský. Lektor je proto u nás spoluzodpovědný za naplnění svých kurzů a za pozitivní šíření značky centra.

Souhlasíte?*

Nabízíte terapeutické služby?*

Máme rozdílné požadavky na lektora, který je terapeutem a na lektora, který vede cvičení nebo výtvarné aktivity bez terapeutického přesahu. Také naše klienty zajímá, ke komu vlastně jdou :-)

Jaké je vaše terapeutické vzdělávání?

Zaškrtněte všechny možnosti se kterými souhlasíte.

Jaké jsou vaše lektorské dovednosti a jak se dál vzděláváte?*

Zaškrtněte všechny možnosti se kterými souhlasíte.

Co vše jste ochoten/a dělat?*

Zaškrtněte všechny možnosti se kterými souhlasíte.

Potvrzujete, že znáte náš provozní řád, víte jak má vypadat Centrum Mandala po vašem odchodu a souhlasíte s tím?*

Napište nám svůj e-mail, abychom mohli navázat spolupráci.
Napište nám svůj telefon pro rychejší komunikaci.
Napište nám jednou větou co u nás chcete pořádat za akce.