Jaký bůh ve vás převažuje?

K naší zemi a k naší kultuře patří slovanské božstvo. Ačkoliv ho moc neznáme, máme ho v sobě a proto nabízíme tento test. Zjistěte, který slovanský bůh ve vás převažuje, kterého potřebujete posílit a jaký typ žen k sobě přitahujete.

Odpovědi na všechny otázky vyberte tak, aby nejvíce odpovídali vašemu životnímu pocitu.

1.    Vyberte slovní spojení, které vás nejvíce charakterizuje.

a)    mám rád spravedlnost, jsem přející, ale umím být i trestající

b)    mám rád zábavu, hru a hostiny, jsem pohostinný a štědrý

c)    jsem nestálý, stále v pohybu, mám rád zpěv

d)   mám rád pořádek, spravedlnost, jsem často považován za autoritu

e)    jsem spíše duchovně založený a zamyšlený

 

2.    Ve společnosti jste....

a)    převážně veselý, občas si ale udržuji odstup

b)    společenský, ale nemám rád, když si ze mě někdo utahuje

c)    často tím, kdo dá věci do pohybu

d)   trochu v odstupu, autoritativní

e)    respektován a lidé mě často vyhledávají pro radu před důležitým rozhodnutím

 

3.    Postavou jste spíše...

a)    urostlý a svalnatý

b)    spíše podsaditý

c)    spíše štíhlý

d)   statný, nikoli obézní

e)    jemný až subtilní s mladistvím vzhledem

 

4.    Ve vztahu k ženám jste...

a)    mám rád hezké ženy, kterým mohu být oporou, které potřebují chránit, takovými jsem snadno sveden

b)    oblíbený, ale nepodléháte jim

c)    vynalézavý když jde o to jak je svést

d)   seriózní a věrný

e)    bez výrazného zájmu

 

5.    Převážně se vám líbí žena, která...

a)    je jemná, éterická a potřebuje ochranu

b)    je zábavná (žena je pro mne hlavně zdroj zábavy)

c)    je jemná a nepůsobí odmítavě

d)   je rodinný a mateřský tip

e)    ženy mě příliš nezajímají

 

6.    Domácí zázemí a rodina jsou pro vás...

a)    méně důležité než další oblasti mého života

b)    nedůležité

c)    něco co bych rád měl, ale příliš se mi nedaří to vybudovat

d)   velmi důležité

e)    modlitebna nebo místo na rozjímání

 

7.    Jak vyjadřujete prožívání emocí?

a)    snadno se rozčílím, ale také snadno vychladnu

b)    když se rozzlobím, jsem dlouho neoblomný

c)    nejsem příliš emotivní

d)   emoce prožívám spíše vnitřně, nevyjadřuji je navenek

e)    umím vyjadřovat emoce, včetně smutku (pláču)

 

8.    Ve vztahu k druhým jste...

a)    rázný a rozhodný

b)    společenský a zábavný, ale zároveň rádcem (lidé si k vám často chodí pro radu)

c)    shovívavý, ale také lstivý

d)   spolehlivý a důvěryhodný

e)    spíše odtažitý

 

9.    Jaká je vaše oblíbená barva?

a)    červená

b)    oranžová

c)    modrá nebo zelená

d)   černá

e)    bílá

 

10. Jak dosahujete svých cílů?

a)    silou

b)    prostřednictvím společenských kontaktů

c)    lstí a chytrostí

d)   spolehlivostí a trpělivostí

e)    rozjímáním, vědomostmi

 

11. Jaký je váš oblíbený živel?

a)    oheň

b)    země a voda

c)    vzduch

d)   země

e)    voda a vzduch

 

12. Která pohádková postava je vám nejbližší?

a)    drak

b)    pohostinný král

c)    Trauntenberg

d)   Krakonoš

e)    mladý princ

Vyhodnocení

Převažuje ve vás Perun – bůh severu

Perun je statný bůh a takový jste i jako muž s převahou tohoto boha. Jste urostlý a svalnatý, plný síly a odhodlanosti. Umíte být přející i trestající, máte smysl pro pravdu a spravedlnost. Pro tyto kvality býváte ve společnosti velmi ceněn a vyhledáván. Lidé vás vnímají jako veselého chlapíka, ale může působit i trochu samotářským dojmem, zejména, pokud nejste v dobré náladě. Občas jste vznětlivý a může se zdát, že stačí jen málo a vybuchnete. Opět se ale rychle zklidníte. I proto můžete mnohdy připomínat draka, který spí ve své sluji, ale pokud je vyrušen, chrlí oheň. 

Přitahujete ženy typu Vesna...

Převažuje ve vás Radhost – bůh severu

Stejně jako Radhost jste velmi pohostinný, štědrý, máte rád zábavu, hry a hostiny. Rád jíte a pijete a proto je vaše postava spíše podsaditá se sklony k tloustnutí. Jste rád středem pozornosti, a proto se nevyhýbáte ani výrazným barvám, jako je oranžová. Rád se ve společnosti prezentujete, a proto vedle sebe potřebujete reprezentativní partnerku, která by vás na společenské události doprovázela. Vaší hlavní zbraní jsou společenské kontakty, kterých máte díky svému společenskému životu mnoho a umíte je využívat. I proto jste velmi oblíbený u žen, které ale vnímáte spíše jako zdroj zábavy, než jako životní partnerky. 

Přitahujete ženy typu Chors...

Převažuje ve vás Stribog – bůh větru

Stribog je bůh větru, vánku a vzduchu vůbec. Proto i vy na řadu lidí působíte jaksi "do větru". Vaším životním motem by mohlo být „život je změna“. Rád dáváte věci do pohybu, nemáte rád stagnaci. Máte rád jakýkoliv pohyb, včetně tance. Rád dosahujete svého a neváháte použít i drobné lsti, které vám obdivuhodně procházejí, stejně, jako Stribogovi jeho krádež... 

Přitahují vás ženy typu Chors...

Převažuje ve vás Veles – bůh podsvětí

Jako muž s převahou boha Velese jste důstojný, velmi spolehlivý a důvěryhodný statný muž. Jste rozeným hospodářem, který dobře hospodaří nejen s časem, a proto máte předpoklady být na vedoucích pozicích. Ačkoli jste často považován za přirozenou autoritu, jste spravedlivý a své pozice nezneužíváte. Protože ale své emoce prožíváte většinou spíše skrytě, působíte někdy trochu odtažitým dojmem. Prioritou vašeho života je rodina, domov a proto...

přitahujete ženy typu Živa...

Převažuje ve vás Svantovít – bůh severu

Bůh Svantovít je samotářský bůh válečného a hospodářského věštění. Všechno kolem magie, mystiky, tarotu a dalších duchovních oblastí fascinuje i vás. Díky tomu, že pečujete o svou duši, dlouho si zachováváte mladistvý vzhled. Díky vašim vědomostem jste často vyhledáván lidmi, kteří se potřebují rozhodnout v závažných věcech. Oproti jiným mužům jste navíc v dobrém spojení se svými emocemi, včetně smutku. Pro svou schopnost plakat býváte někdy považován za zženštilého.

Dá se říct, že ženy vás moc nepřitahují.

bůh

Bohové a bohyně v nás

jen za 320 Kč

Zlepšete své vztahy, objevte svůj skrytý potenciál a rozviňte své talenty. Bohové a bohyně naší země vám v tom pomohou!

Kam jít dál?