Když překážky nepřekáží

Externí autor: Žaneta Vojtíšková Fleknová, zveřejněno 20. 5. 2021

Jedno české přísloví praví “jednou jsi nahoře, jednou dole”. Známe to všichni – jedeme na proudu energie, máme síly i úsměvů na rozdávání a kdyby byl poblíž Everest, vyběhneme na něj s kládou na rameni.

A najednou lup! Někde se něco zadrhlo, objevila se překážka v proudu a my sotva lezeme z postele. V tu chvíli si řada z nás pomyslí: “Kéž by se takové překážky vůbec neobjevovaly!” Přemýšlíme, proč se překážky objevují a jak jejich vzniku zabránit. 

A co když o to tu vůbec neběží? Pojďme se na věc podívat z jiného úhlu pohledu. A tím úhlem je přijetí

Zkuste to jinak

Překážky zůstávají překážkami, dokud je tak sami vnímáme. Jakmile přijmeme proud energie jako zvlněnou hladinu, začne nám vše dávat hlubší smysl. Stejně, jako nás vyšší přísun energie žene k aktivitě, pokles vybízí k odpočinku a relaxaci. Jemně naznačí, že je čas odpočinku, čas pustit zdánlivé povinnosti a nechat je běžet svojí cestou. Pokud vnějším tlakům nepodlehneme, svět se točit nepřestane. 

Energetický pokles, jinými slovy zdánlivé překážky v proudu energie, je užitečný a potřebný! Navádí nás ke zklidnění, zastavení, vymanění se z kolotoče práce a úkolů. Přijetím a respektováním vlastního rytmu přestaneme poklesy vnímat negativně. Stanou se přirozenou součástí našeho prožívání. 

Klíč ke zklidnění

Na proud energie můžeme nahlížet obdobně, jako na dech. Existují fáze nádechu, výdechu i zadržení dechu. Nelze se donekonečna nadechovat... přijde chvíle, kdy je třeba vzduch (vy)pustit, aby bylo možné nadechnout nový, čerstvý. 

Zkuste jednoduché dechové cvičení, kdy dech vnímáte v jednotlivých plynule na sebe navazujících fázích: nádech – zadržení dechu – výdech – zadržení dechu – nádech... a tak stále dokola. Fáze jsou stejně dlouhé, nádech je hluboký (do břicha). Cítíme načerpání energie – zastavení a zklidnění – výdej energie – zastavení a zklidnění – načepání energie... a tak dál. Jedna fáze bez druhé nedává smysl, nefunguje. 

Stejným způsobem lze vnímat roční období, životní etapy, vodní koloběh. Vnímat zimu, kdy jsou dny krátké a energie přírody je stažená uvnitř, jako překážku v proudu času, je pošetilé. Pokud bychom jeli jen na vlně vysoké energie, neustále jen posilovali aktivitu, vyčerpáme se a padneme na dno. Čím více se poklesům bráníme a snažíme se je potlačit neustálým “dobíjením baterek”, tím hlubší jsou.

Energetické poklesy jsou potřebné a užitečné. Není třeba proti nim bojovat, nebo je chtít odstranit. Stačí je přimout takové, jaké jsou. A užívat si fáze odpočinku stejně, jako fáze aktivity.

Získejte to nejlepší pro svou pohodu

Autor článku

tento článek nám poslala

Žaneta Vojtíšková Fleknová

Podobné články

Barevná mandala z rýže

Mandalová magie ve školních lavicích

Představte si malý kousek vesmíru, kde se setkává kouzlo dětské představivosti s prstem zapleteným v rýžových zrnkách. Ano, právě takto vypadá jedinečný projekt, který rozproudil energii a nadšení v ScioŠkole v Praze Dejvicích.

Číst dál
mandala detem

Společně pro děti

Opět jste tvořili se svými studenty ve školách, školkách, v práci s kolegy, na kafíčku s kamarádkou. Opět se nám sešly stovky mandal. Opět nebylo lehké vybrat z nich jen 53, které budou v našem stolním mandalovém kalendáři pro rok 2025.

Číst dál