Která bohyně se ve vás skrývá?

K naší zemi a k naší kultuře patří slovanské božstvo. Některé slovanské bohy a bohyně přitom známe alespoň jménem. Ve své podstatě má každá žena (i muž) v sobě všechny, avšak jedna z nich bude mít patrně „navrch“. V našem testu můžete zjistit, která bohyně ve vás převažuje a kterou byste potřebovala posílit. Také se dozvíte, jaký typ muže přitahujete.

Odpovědi na všechny otázky vyberte tak, aby nejvíce odpovídali vašemu životnímu pocitu.

1.      Které spojení slov vás nejvíce vystihuje? Jste...

a)      aktivní a usměvavá, éterická a zranitelná

b)      stabilní, samostatná a realistická

c)      rozhodná, spíše s nadhledem, žijící v současnosti

d)     pasivní a melancholická

 

2.      Ve společnosti jste:

a)      usměvavá, vítaná společnice, máte hodně známých

b)      oblíbená, přátelé vás často žádají o radu

c)      rezervovaná, lidé vám projevují úctu

d)     často přehlížená, jakoby neviditelná

 

3.      Vnímáte se jako:

a)      spíše subtilní, drobná

b)      podsaditá a dobře stavěná

c)      sportovního typu

d)     subtilní, bílá až průsvitná

 

4.      Ve vztahu k mužům jste:

a)      přelétavá koketa, muže považujete za předmět zábavy

b)      seriózní – hledáte muže, se kterým zajistíte svoji rodinu

c)      rezervovaná, muži si od vás udržují odstup

d)     věčně nešťastně zamilovaná, máte pocit, že vás muži často zneužívají

 

5.      Jak přistupujete k úkolům?

a)      snadno se nadchnete pro nový úkol, máte spoustu nápadů, ale při realizaci vaši pozornost často odvede něco jiného a úkol nedokončíte

b)      máte nápady, které realizujete

c)      při řešení úkolů si zachováváte nadhled a v případě, že úkol či celý projekt považujete za nefunkční, odejdete z něj (snadno odcházíte i z nefunkčních vztahů)

d)     do vlastních úkolů se raději nepouštíte, nebo jen pod pevným vedením

 

6.      Vaši domácnost charakterizuje:

a)      domácí práce pro vás nejsou prioritou, často je nestíháte

b)      je pro vás důležitá domácí atmosféra, domácnost máte pevně ve svých rukou

c)      doma máte jen funkční věci (nic zbytečného) a vždy pečlivě uklizeno

d)     nemáte vlastní domácnost a netoužíte po ní

 

7.      Jaké emoce u vás převažují ve vypjatých situacích?

a)      rozpláčete se, aby vás druzí utěšovali, snadno se rozpláčete i na veřejnosti

b)      rozčílíte se

c)      před druhými neprojevujete žádné emoce

d)     uzavřete se, své pocity si necháte v sobě a o samotě pláčete

 

8.      Jaký je váš vztah k mateřství a k dětem?

a)      otěhotněla jste omylem nebo děti ani moc nechcete, o děti se stará chůva

b)      plánujete (máte) hodně dětí, se kterými budete co nejdéle a nejvíce

c)      máte (budete mít) pouze jedno dítě, o které se pečlivě postaráte

d)     přála byste si být matkou, ale stále se vám to nedaří

 

9.      Ve vztahu k druhým jste:

a)      komunikativní, upovídaná

b)      oporou

c)      vymezená, nikdo s vámi moc nediskutuje

d)     submisivní, vždy se přizpůsobíte nebo se stáhnete a odejdete

 

10.  Která pohádková postava je vám nejbližší?

a)      víla

b)      baba kořenářka

c)      ledová královna

d)     Popelka

 

11.  Jakou barvu preferujete u svého oblečení?

a)      světlou a jemnou, např. bílou, modrou nebo růžovou

b)      sytou žlutou, oranžovou nebo červenou

c)      černou

d)     všechny neutrální, hlavně šedou

 

12.  Kterou kytku máte rádi?

a)      jarní – bledule, sněženka

b)      letní – slunečnice

c)      suchou trávu

d)     noční kvítí

 

13.  Kterého muže přitahujete?

a)      rázného a rozhodného

b)      samostatného, který zajistí rodinu

c)      takového toho ničemu a padoucha

d)     tipu Don Chuan

 

14.  Jak se rozhodujete?

a)      často se nemohu rozhodnout, láká mě toho hodně

b)      rozhoduji se snadno, pokud mám něco realizovat

c)      rozhoduji se snadno, pokud mám něco ukončit

d)     jsem nerozhodná

Vyhodnocení

Převažuje ve vás Vesna – bohyně jara

Vesna je krásná bohyně jara a jarního slunovratu, na níž oko každého boha rádo spočine. Jako bohyně Vesna působíte vesele, rozverně až potrhle. Zároveň jste jemná, křehká a zranitelná, stejně jako jarní květiny. Vaše okolí vás vnímá jako živou, usměvavou a společenskou. Snadno navazujete kontakty s novými lidmi. Jste proto považována za komunikativní, po většinu času dobře naladěnou a upovídanou. Díky své rozlétané povaze máte však více známých než přátel. 

Přitahujete muže typu Perun...

Převažuje ve vás Živa – bohyně léta

Bohyně Živa je stabilní, usměvavá bohyně matka. A taková jste i vy. Často přemýšlíte komplexním způsobem, ale zároveň plánujete konkrétní kroky, které je potřeba udělat. Míváte realistický pohled na věc, a proto působíte seriózním dojmem. Víte, co je potřeba udělat, aby byl projekt úspěšný. Lidé vás proto mají ve velké  úctě a často k vám chodí pro radu, kterou dostanou. Máte ráda děti a vždy je jich kolem vás plno. Jste „prototyp matky pečovatelky“, která dává život, poskytuje zázemí, ale také pomáhá zrodit nové myšlenky, které budou mít plody a výnosy. 

Přitahujete muže typu Veles...

Převažuje ve vás Morena – bohyně zimy

Jako žena s převahou bohyně Moreny nejste příliš společenská. Působíte distingovaně a v řadě lidí můžete budit respekt až strach. Nikdo s vámi příliš nediskutuje. K cizím lidem jste spíše odtažitá a ne příliš empatická a vstřícná.  Pokud si k vám však někdo najde cestičku, jste velmi příjemnou společnicí a můžete poskytnout moudré životní rady. Máte totiž schopnost moudrého nadhledu nad situacemi a jistou životní moudrost, která může být velmi cenná při rozhodování o ukončení nefunkčního projektu či vztahu. Znáte a držíte své hranice, ve svém životě máte hodně systému a řádu.

Muže spíše odrazujete :-(

Převažuje ve vás bohyně Chors

Jako žena s převahou bohyně Chors jste velmi tichá a nenápadná. Ačkoli hýříte nápady a tvořivostí, nemáte chuť do realizace samostatných úkolů. Nerada se také rozhodujete. Věci jako odpovědnost, samostatnost nebo vedení necháte spíše na druhých. Protože často působíte zranitelně a staženě, můžete být cílem šikany. Také můžete toužit po nedosažitelných mužích, což všechno dohromady vytváří neutěšený životní pocit.

Přitahujete muže typu Stribog...

bohyně Morena

Bohové a bohyně v nás

jen za 320 Kč

Zlepšete své vztahy, objevte svůj skrytý potenciál a rozviňte své talenty. Bohové a bohyně naší země vám v tom pomohou!

Kam jít dál?